ม.5/2

ม.5/1

ม.4/4

ม.4/3

ม.4/2

ม.4/1

ประวัติผู้จัดทำ

ผลงานนักเรียนชุมนุม ICT

ความรู้รอบตัว เกี่ยวกับประเทศไทย

จังหวัดที่อยู่เหนือสุด จังหวัดเชียงราย
 
จังหวัดที่อยู่ใต้สุด จังหวัดนราธิวาส
 
จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด จังหวัดสมุทรสงคราม (มีพื้นที่ 399 ตร.กม.)
 
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ (มีพื้นที่ 22,993 ตร.กม.)
 
จังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด จังหวัดระนอง อ่านเพิ่มเติม

ทัชมาฮัล

  ถ้าถามว่า “ความรักคืออะไร“…. อย่าคิดหาคำตอบให้เสียเวลา…เพราะว่าเราจะไม่ได้ความหมายที่แท้จริงเลย คำๆ นี่ไม่มีแม้กระทั่งคำจำกัดความของตัวมันเอง เรารู้แต่เพียงว่า “ความรัก” นั้น สามารถบันดาลให้เกิดขึ้นได้ทุกสิ่ง อ่านเพิ่มเติม