ใบงานที่ 2 – ให้นักเรียนระดับชั้นม.6 ทุกคน สรุปเนื้อหาพระพุทธศาสนา ที่ตนเองเลือกทำ (ไม่เกิน 10 บรรทัด)
– ส่งงาน ตามห้องของตนเอง
– ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กันยายน 2554

4 responses »

 1. ศาสนาคริสต์ – อิสลาม บทที่ 17
  ในโลกของเรามีศาสนาที่เป็นที่นับถือหลายศาสนา ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ต่างกัน เเละในประเทศไทย มีชาวไทยนับถือศาสนาอื่นๆ นอกจากศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาหลัก การู้ความเป็นมา ความสำคัญ การเผยเเผ่ศาสนาหลักคำสอน เเละประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ก็เพื่อเป็นพื้นฐานใน
  การประฏิบัติตนต่อผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ได้ถูกต้อง

 2. เรื่อง คุณค่าเเละความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏก บทที่ 15
  พระไตรปิฏกเป็นคำภีร์ทางศาสนาที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระวินัยปิฏิก พระสุตตันตปิฏก เเละพระอภิธรรมปิฏก การสังคายนาพระไตรปิฏก หมายถึงการตรวจสอบชำระพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งทำให้พระธรรมได้รับการตรวจสอบเเละสืบทอดต่อไปอย่างถูกต้อง เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

 3. บทที่ 24 เรื่อง พิธีถวายสังฆทานเเละพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ทานที่จะถวายเป็นสังฆทานต้องมีภัตตาหารเป็นหลัก นอกนั้นจะมีของใช้จำเป็นอื่นๆอีกตามสมควรก็ได้ มีระเบียบพิธี ดังนี้
  1. จัดเตรียมภัตรตาหารใส่ภาชนะให้เรียบร้อย จะถวายกี่รูปก็ได้ เเล้วจะศรัทธา การถวายมี 2 วิธีคือ ถวายพระรูปที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้า หรือนำไปถวายที่วัดก็ได้
  2. สถานที่ถวายสังฆทาน ถ้าป็นบ้านควรจัดห้องให้เหมาะสม
  3. ในขณะกล่าวคำถวายให้ประนมมือ พอกล่าวคำถวายจบให้รับ สาธุพร้อมกันเเล้วประเคนภัตรตาหารเเละของบริวารเเก่พระสงฆ์
  4. ขณะพระสงฆ์ว่า ยถา…… ให้กรวดน้ำ เเล้วประนมมือรับพรต่อไปจนจบเป็นอันจบพิธี…

 4. นางสาว พลอยไพลิน พุ่มบ้านเซ้า พูดว่า:

  บทที่ 17 เรื่อง ประวัติศาสนาซิกส์ – พราหมณ์ ฮินดู
  ศาสนาพราหมณ์เผยเเพร่ในดินเเดนสุวรรณภูมิก่อศาสนาพุทธที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนการตั้งสุโขทัย ทั้ง 2 ศาสนาผสมกรมกลืนกันโดยมีบทบาททั้งทางประเพณี พิธีกรรม เเละวิถีชีวิตของไทยมาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s