ใบงานที่ 1 เขียนแผนผังโรงเรียน เรื่องที่ 2 โครงสร้างทางสังคม
       
เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของแผนที่ เรื่องที่ 1 สังคมโลก
       
มาเล่นเกม เข็มทิศกันหน่อย… ไหม    
       
เรื่องที่ 2 พิกัดภูมิศาสตร์    
       
       
ระดับชั้น ม.4 >>>>  ใบงานม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4    
       
ระดับชั้น ม.5  >>>>  ใบงานม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   ม.5/4    
       
ระดับชั้น ม.6  >>>>  ใบงานม.6/1  ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4    
       
       
การใช้เข็มทิศ Google Earth
       
การเกิดภูเขาไฟ…? ใบความรู้ เรื่อง แผนที่ –ลูกโลก
       
ชุมชนคืออะไร?    

แบบทดสอบ ระดับชั้น ม.4

วัดผลกลางภาค -1 วัดผลปลายภาค -1
วัดผลกลางภาค -2 วัดผลปลายภาค – 2

แบบทดสอบ ระดับชั้น ม.5

วัดผลกลางภาค -1   วัดผลปลายภาค -1
วัดผลกลางภาค -2ม.5/1 ||  ม.5/2 ||  ม.5/3 ||  ม.5/4   วัดผลปลายภาค – 2

แบบทดสอบ ระดับชั้น ม.6

วัดผลกลางภาค -1   วัดผลปลายภาค -1
วัดผลกลางภาค -2   วัดผลปลายภาค -2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s