5 responses »

 1. VDO ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง วิกฤติหรือโอกาส

 2. นางสาว อภิญญา นนทะวงษ์ พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา นนทะวงษ์ ม4/4 เลขที่ 24

  เรื่องโพลด์การเมือง การเลือกตั้ง

 3. นิรนาม พูดว่า:

  นายสุทิน จิตถวิล ม.4/4 เลขที่ 10

  เรื่องการเลือกตั้งบราซิล

  E-mail sutinaem@gmail.com

 4. นายสุทิน จิตถวิล ม.4/4 เลขที่ 10 พูดว่า:

  นายสุทิน จิตถวิล ม.4/4 เลขที่ 10

  เรื่อง การเลือกตั้งบราซิล

 5. นางสาว ปิยะนุช มีเหว่พันธ์ ม.4/4 เลขที่ 12 พูดว่า:

  นางสาว ปิยะนุช มีเหว่าพันธ์ ม.4/4 เลขที่ 12

  เรื่องประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ส่งความเห็นที่ นิรนาม ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s