คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก VDO ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของประเทศต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา /อังกฤษ / ผรั่งเศส /ไทย     คนละ 1 เรื่อง โดยการนำ URL … มาแปะส่งครู ที่ช่อง ความคิดเห็นด้านล่าง
                       พิมพ์ตามตัวอย่าง
                          ชื่อ-นามสกุล …………..
                          ชั้น ม. ………… เลขที่ ………..
                          ส่ง URLของ VDO เรื่อง ………………

23 responses »

 1. นาย ฉกรรจ์ พันธ์วิชัย ชั้นม.4/4 เลขที่5
  เรื่อง วงจรการเลือกตั้ง

 2. นางสาวนันทกานต์ มั่นคง ม.4/4 เลขที่23
  ส่ง UBL ของVDO
  เรื่อง..ประเภทของการเลือกตั้งส.ส.


 3. นาย ณรงค์ศักดิ์ สุวนา
  เลขที่ 8 ชั้นม.4/4
  ส่ง URLของ VDO
  เรื่อง วิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 4. นาย พันธวัช หาลี
  ชั้น ม.4/4 เลขที่2
  เรื่อง ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกตั้ง

 5. นายณัฐภัทร พางาม ม. 4/4 เลขที่9 พูดว่า:

  นาย ณัฐภัทร พางาม ม.4/4 เลขที่ 9
  ส่ง URL ของวิดีโอ
  เรื่อง การเลือกตั้งให้ถูกวิธี

 6. นาย จักริน ขลิบทอง พูดว่า:

  นาย จักริน ขลิบทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 7 ส่ง URLของ VDO เรื่อง ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 3 กค 54

 7. นางสาว นาฏยา ทองสา ม.4/4 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวนาฏยา ทองสา
  ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 15
  ส่ง URLของ VDO เรื่องสรุปผลเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54

 8. นาย ปฏิพล พรมพรึกษ์
  ชั้น ม.4/4 เลขที่3
  ส่งงานเรื่อง เลือกตั้งสหรัฐ

 9. นางสาว รมย์ธีรา พานทอง พูดว่า:

  นางสาว รมย์ธีรา พานทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 19
  ส่ง URL ของVDO เรื่อง สองมาตราฐานการเมืองไทย

 10. นาย ภาคภูมิ จันทบาล ม. 4/4 เลขที่1 พูดว่า:

  นายภาคภูมิ จันทบาล ม.4/4 เลขที่ 1
  ส่ง URL ของวิดีโอ
  เรื่อง เลือกตั้ง

 11. นางสาว สร้อยทิพย์ ปะวารี ม.4/4 เลขที่22
  เรื่อง ปรชาธิปไตยก่อนและหลังเลือกตั้ง

 12. นาย พรหมมาตร์ ศรีวสุทธิ์ ชั้นม.4/4 เลขที่4
  เรื่อง รณรงการเลือกตั้ง

 13. นาย อัครพล จูมทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล_นายอัครพล จูมทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 11
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

 14. นางสาว พรรณิการ์ แก้งสูงเนิน พูดว่า:

  นางสาว พรรณิการ์ แก้วสูงเนิน
  ม4/4 เลขที่ 21
  ส่งURL ของVDO เรื่อง 5ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกตั้ง

 15. นางสาว รมย์ธีรา พานทอง พูดว่า:

  นางสาว รมย์ธีรา พานทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 19
  ส่ง URL ของVDO เรื่อง การโกงการเลือกตั้ง ส.ก.

 16. นางสาวปวัณนา มณี
  เลขที่ 16 ชั้นม.4/4
  ส่ง URLของ VDO
  เรื่อง
  การเลือกตั้งประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา

 17. นายจักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม ชั้น ม.4/4
  เลขที่ 6
  เรื่อง วันเลือกตั้ง

 18. อารีรัตน์ งามผล ม.4/4 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว อารีรัตน์ งามผล
  ชั้น ม.4/4 เลขที่ 18
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง

 19. นางสาว เสาวลักษ์ วงษ์ทนม.4/4 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว เสาวลักษณ์ วงษ์ทน
  ชั้น ม.4/4 เลขที่ 17
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เลือกตั้ง54 เลือกอย่างไรให้ถูกวิธี

 20. น.ส. ปภาวดี มีพร้อม ม. 4/4 เลขที่12 พูดว่า:

  น.ส. ปภาวดี มีพร้อม ม. 4/4 เลขที่12
  ส่ง URLของ VDO
  เรื่องประชาธิปไตยก่อนและหลังเลือกตั้ง

 21. นางสาว สุจิตรา นิยมจิตร์
  ม4/4 เลขที่ 23
  เรื่อง เลือกตั้งส.ส ล่วงหน้า

 22. น.ส. ปภาวดี มีพร้อม ม. 4/4 เลขที่12 พูดว่า:

  น.ส. ปภาวดี มีพร้อม ม. 4/4 เลขที่12
  ส่ง URLของ VDO
  เรื่อง300554 12 00น การเลือกตั้งต่างประเทศคึกคัก

 23. นางสาว สุจิตรา นิยมจิตร์
  ม4/4 เลขที่ 23
  เรื่อง ฮิตเลอร์ให้ความเห็นการเลือกตั้ง

ส่งความเห็นที่ นางสาว สุจิตรา นิยมจิตร์ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s