คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของประเทศต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา /อังกฤษ / ผรั่งเศส /ไทย   คนละ 1 เรื่อง โดยการนำ URL … มาแปะส่งครู ที่ช่อง ความคิดเห็นด้านล่าง
               พิมพ์ตามตัวอย่าง
                    ชื่อ-นามสกุล …………..
                    ชั้น ม……. เลขที่ ………..
                    ส่ง URLของ VDO เรื่อง ………………

21 responses »

 1. นางสาว พรพรรณ์ มุนนี เลขที่ 21ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO เรื่องการทำเครื่องหมายในการเลือกตั้ง

 2. นางสาว ธันยพร มะเริงสิทธิ์ พูดว่า:

  นางสาว ธันยพร มะเริงสิทธิ์ เลขที่ 20 ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO
  เรื่อง วงจรการเลือกตั้ง

 3. นางสาว กาญจนา ชุ่มใจ พูดว่า:

  นางสาว กาญจนา ชุ่มใจ เลขที่ 42 ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO
  เรื่อง ชูวิทย์กับจุดยืนการเลือกตั้ง 54

 4. นางสาว ขวัญรักษ์ ทั่งทอง พูดว่า:

  นางสาว ขวัญรักษ์ ทั่งทอง เลขที่ 31 ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO
  เรื่อง ลับ ต้องดูก่อนการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54

 5. นางสาว อาทิมา ยาบุญ พูดว่า:

  นางสาว อาทิมา ยาบุญ เลขที่ 29 ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO
  เรื่อง ระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ

 6. นางสาว ดมิสา ฉลาดทำ พูดว่า:

  นางสาว ดมิสา ฉลาดทำ เลขที่ 30 ชั้น ม.4/3
  ส่ง URL ของ VDO
  เรื่อง 9 7 54 ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรี

 7. นาย ณัฐพล ศรีสวย พูดว่า:

  ชื่อ นายณัฐพล ศรีสวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 11

 8. นางสาว ประวีณา พิกุลสด พูดว่า:

  นางสาวประวีณา พิกุลสด ชั้นม.4/3 เลขที่ 36
  เรื่องข่าวค่ำDNN นปช ย้ำ ส ส ร ทั้ง 100 คน ต้องมาจากการเลือกตั้ง DNNTHAILAND
  30 12 54 ข่าวค่ำDNN นปช ย้ำ ส ส ร ทั้ง 100 คน ต้องมาจากการเลือกตั้ง DNNTHAILAND

 9. นางสาว จิระประภาภรณ์ กันพิพิธ พูดว่า:

  นางสาว จิระประภาภรณ์ กันพิพิธ ชั้นม .4/3 เลขที่ 41
  เรื่องภารกิจยิ่งลักษณ์ ภารกิจรัฐบาล เพื่อประชาชน part 1

 10. นางสาว แพรวนภา จันทร์งาม พูดว่า:

  นางสาว แพรวนภา จันทร์งาม ชั้นม.4/3 เลขที่ 26
  เรื่องการโกงการเลือกตั้ง

 11. นายธรรมนูญ คงศิลา พูดว่า:

  นายธรรมนูญ คงศิลา ชั้นมัธยมศึกษาปี 4/3 เลขที่ 43 จัดอันดับ 10 เรื่องแปลกในการเลือกตั้งไทย

 12. นายสราวุธ หลวงสิทธิ์ พูดว่า:

  นายสราวุธ หลวงสิทธิ์ ม.4/3 เลขที่ 7
  ขั้นตอนและวิธีการการเลือกตั้ง ส.ส.

 13. นาย อภิสิทธิ์ ทองรอด พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์ ทองรอด ม.4/3 เลขที่ 7
  เรื่องการเลือกตั้งต่างประเทศ

 14. นาย พิเชษฐ์ เขียวต่าย พูดว่า:

  นาย พิเชษฐ์ เขียวต่าย ม.4/3 เลขที่ 2
  เรื่องการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เกาะติดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 15. นาย พิชัย เขียวต่าย พูดว่า:

  นายพิชัย เขียวต่าย ม.4/3 เลขทา 10
  เรื่องเกาะติดเลือกตั้ง54-ศึกดีเบต 6 พรรค

 16. นางสาว วิชุดา สอนศรี พูดว่า:

  นางสาว วิชุดา สอนศรี ม.4/3 เลขที่ 16
  เรื่องการเลือกตั้ง

 17. นางสาว ศิริพร แก้วใจ พูดว่า:

  นางสาว ศิริพร แก้วใจ ม.4/3 เลขที่ 15
  เรืองผู้นำฝ่ายค้านคองโกไม่รับผลเลือกตั้ง

 18. นางสาว ศรีสุดา หอมพันนา พูดว่า:

  นางสาว ศรีสุดา หอมพันนา ม.4/3 เลขที่ 19
  เรื่องเลือกตั้ง 54 เดินหน้า ประเทศไทย

 19. นายภาณุพงศ์ อุดมพืช พูดว่า:

  นาย ภาณุพงศ์ อุดมพืช ม.4/3 เลขที่3
  เรื่องการโกงการเลือกตั้ง

 20. นาย ชัยณรงค์ หารสาร ม.4/3 เลขที่1
  เรื่อง เลือกตั้งบาง บอน

 21. นางสาว ปรีดาภรณ์ แก้วสาริกา ม.4/3 เลขที่ 25
  เรื่องผลเลือกตั้งบราซิล

ส่งความเห็นที่ นายชัยณรงค์ หารสาร ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s