คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก VDO  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของประเทศต่อไปนี้ 
           สหรัฐอเมริกา /อังกฤษ / ผรั่งเศส /ไทย  คนละ 1 เรื่อง โดยการนำ URL … มาแปะส่งครู    ที่ช่อง ความคิดเห็นด้านล่าง
                              พิมพ์ตามตัวอย่าง
                                          ชื่อ-นามสกุล …………..
                                          ชั้น ม. ……… เลขที่ ……….. 
                                          ส่ง URLของ VDO เรื่อง ………………
                     (ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)

 

46 responses »

 1. นางสาวชลธิชา ทองมี พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวชลธิชา ทองมี
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 19
  เรื่อง วงจรการเลือกตั้งของประเทศไทย

 2. น.ส. ชไมพร จันทรวิบูลย์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ชไมพร จันทรวิบูลย์
  ชั้นม.4/1 เลขที่21
  เรื่องขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ของประเทศไทย

 3. นิรนาม พูดว่า:

  ชื่อ นายพีรพัฒน์ บานเย็น
  ชั้น ม.4/1 เลขที่15
  เรื่อง การหาเสียงของพรรคเพื่อไทย

 4. นางสาว เบญจวรรณ แก้วบุญเรื่อง พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ แก้วบูญเรื่อง
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 18
  เรื่อง การเลือกตั้งระบบนโยบาย

 5. น.ส. ชลิตา โอภาสศิริ พูดว่า:

  ชื่อน.ส. ชลิตา โอภาสศิริ
  ชั้นม.4/1 เลขที่ 29
  เรื่อง เจาะสนาม ส.ส . บุรีรัมย์

 6. นางสาว ลักษณา บุญมี พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ลักษณา บุญมี
  ชั้น ม.4/1 เลขที่23
  เรื่อง พรรคเพื่อไทย หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2/3

 7. นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง
  ชั้น ม.4/1 เลขที่25
  เรื่อง เจาะข่าวเด่น 1-2 : เลือกตั้ง 54 | 6 May 11

 8. นางสาว รัชนีพร อ่อนชนะ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว รัชนีพร อ่อนชนะ
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 33
  เรื่อง ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรี

 9. นางสาว อภิญญา วิลัย พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว อภิญญา วิลัย
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 26
  เรื่อง ชูวิทย์กับจุดยืนการเลือกตั้ง 54

 10. น.ส. สวรรยา เกียรติโกวิท พูดว่า:

  ชื่อ น.ส. สวรรยา เกียรติโกวิท
  ชั้นม.4/1 เลขที่34
  เรื่อง เกาะติดเลือกตั้งสหรัฐฯ

 11. น.ส. เบญจวรรณ ระมั่งทอง พูดว่า:

  ชื่อน.ส. เบญจวรรณ ระมั่งทอง
  ชั้นม. 4/1 เลขที่31
  เรื่องผลการเลือกตั้ง

 12. นางสาวสุริสา เหลืองอร่าม พูดว่า:

  ชื่อนางสาวสุริสา เหลืองอร่าม
  เลขที่ 24 ม.4/1
  เรื่อง ประชาธิปไตยก่อนและหลังเลือกตั้ง

 13. ชื่อ-นามสกุล อาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง

  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 27

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ลีลายิ่งลักษณ์หาเสียง

 14. นายอรุณรุ่ง โตตระกูล พูดว่า:

  ชื่อ นายอรุณรุ่ง โตตระกูล
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เลือกตั้งสหรัฐ

 15. นายวีรพงษ์ สมัครการ พูดว่า:

  ชื่อ นายวีรพงษ์ สมัครการ
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 3
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ สิทธิเลือกตั้ง ของผู้ต้องขัง

 16. นาย พนมศักดิ์ ประธานภรณ์กุล พูดว่า:

  ชื่อ นาย พนมศักดิ์ ประธานภรณ์
  ชั้นม.4/1 เลขที่13
  ส่ง URL ของVDO เรื่อง เลือกตั้ง54 เดินหน้าประเทศไทย

 17. นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ พูดว่า:

  ชื่อ นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เดลินิวส์เกาะติดเลือกตั้ง 2554_01

 18. นายอุดมศักดิ์ ทิพระคร พูดว่า:

  ชื่อ นายอุดมศักดิ์ ทิพระคร
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

 19. นาย ยศสรัล สุ่มมาตย์ พูดว่า:

  ชื่อ ยศสรัล สุ่มมาตย์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2
  VDO เรื่อง การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

 20. นายสาโรช ระดมยศ พูดว่า:

  ชื่อ นาย สาโรช ระดมยศ
  ม. 4/1 เลขที่ 5
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง การเลือกตั้งของusa

 21. ชื่อ นางสาว ชารินีย์ หวยมอย พูดว่า:

  ชื่อนางสาวชารินีย์ หวยมอย ชัั้น ม .4/1 เลขที่ 17

 22. นายอธิวัฒน์ สมานมิตร พูดว่า:

  ชื่อ นายอธิวัฒน์ สมานมิตร
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 14
  ส่งURL ของ VDO เรื่อง เลือกตั้ง 2554-07-03.avi ของไทย

 23. นายสุทธิพงษ์ พุทธรักษา พูดว่า:

  ชื่อ นายสุทธิพงษ์ พุทธรักษา
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 16
  ส่งURL ของ VDO เรื่อง วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งของอังกฤษ

 24. นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เกาะติดเลือกตั้ง US .flv

 25. นาย จิรพงศ์ พรหมพงษ์ พูดว่า:

  ชื่อ นาย จิรพงศ์ พรหมพงษ์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 12
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ยุทธวิธีหาเสียงโอบาม่าสมัย2

 26. นาย อนุวัมน์ ศรีประไชย พูดว่า:

  ชื่อ นาย อนุวัมน์ ศรีประไชย
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

 27. นางสาว น้ำฝน นาโสม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว น้ำฝน นาโสม
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 30
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติฝรั่งเศส

 28. นาย วันเฉลิม จิตวิกรม พูดว่า:

  นาย วันเฉลิม จิตวิกรม
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ลงทะเบียนเลือกตั้งที่อังกฤษ

 29. ปรียากมล ทัสสะ พูดว่า:

  นางสาว ปรียากมล ทัสสะ
  ชั้น ม.4/1 เลฃที่32
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง กลยุทธ์หาเสียงโอบาม่าสมัย

 30. นางสาว เจนจิรา บุญเถื่อน พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว เจนจิรา บุญเถื่อน
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 36
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ

 31. นางสาว กาญจนา อ่อนแป้น พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว กาญจนา อ่อนแป้น

  เลขที่28 ม.4/1

 32. นาย พีรพัฒน์ บานเย็น พูดว่า:

  ชื่อ นาย พีรพัฒน์ บานเย็น
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 15
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ของไทย

 33. ton_ton2553@hotmail.com พูดว่า:

  ชื่อ กฤษชนะพงษ์ มั่งคั่ง
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 11
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้ง

 34. ภัทราภรณ์ มีสม พูดว่า:

  ชื่อ ภัทราภรณ์ มีสม

  เลขที่ 40 ม.4/1

  เรื่อง ชูวทย์ หาเสียงที่ตลาดอุดร

 35. ชื่อ นาย อนุวัมน์ ศรีประไชย พูดว่า:

  ชื่อ นาย อนุวัมน์ ศรีประไชย
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส

 36. นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ผู้ใหญ่โอบามา http://www.youtube.com/watch?v=uU6sZl0UtWk&feature=fvwrel

 37. นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ผู้ใหญ่โอบามา

 38. อภิญญา โกษากุล พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา โกษากุล

  เลขที่ 35 ม.4/1

  เรื่ิ่อง อภิสิทธ์ หาเสียงโคราช

 39. อภิญญา โกษากุล พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา โกษากุล

  เลขที่ 35 ม.4/1

  เรื่ิ่อง อภิสิทธ์ หาเสียงโคราช

 40. ชื่อ นายศักดินันท์ บุญธรรม
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4
  เรื่องโอบามาพ่ายเลือกตั้งกลางเทอม

 41. นางสาว บุศรา ทั่งทอง พูดว่า:

  นางสาว บุศรา ทั่งทอง
  ชั้น 4/1 เลขที่ 38
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง โยชิฮิโกะ โนดะ นายกฯคนใหม่ญี่ปุ่น

 42. นางสาว นุจรีย์ สิห์เกิด พูดว่า:

  ชื่อ นุจรีย์ สิงห์เกิด
  ชั้นม.4/1 เลขที่37
  เรื่องhttp://www.youtube.com/watch?v=ltHWSTvQlEY

 43. นางสาว นุจรีย์ สิห์เกิด พูดว่า:

  ชื่อนางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด
  ชั้นม.4/1 เลขที่37
  เรื่อง การเลือกตั้งปลายอุโมงฝรั่งเศส

 44. นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด พูดว่า:

  นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด

  เลขที่37 ม.4/1

  เรื่อง ยิ่งลักษณ์ ปราศรัยที่สนามกีฬา 700ปี จังหวัดเชียงใหม่

 45. นางสาว ธีราพร ซื่อสัตย์ พูดว่า:

  นางสาวธีราพร ซื่อสัตย์
  ชั้น 4/1 เลขที่ 20
  เรื่อง ประชาธิปไตยก่อนและหลังการเลือกตั้ง

 46. นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ
  ชั้น ม.4/1 เลขที่22
  เรื่อง โอบามาตำหนิพรรครีพับลิกัน

ส่งความเห็นที่ นางสาว ลักษณา บุญมี ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s