คำสั่ง  ให้นักเรียนแบ่งกล่ม ๆ 6-7 คน สืบค้นเนื้อหาตามหัวข้อด้านล่าง แล้วนำข้อมูลมาสร้างชิ้นงานนำเสนอ ต่อไป

ปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์โลก
1.  
ลักษณะทางกายภาพของโลก
            –
สัณฐานของโลก
            –
โครงสร้างของโลก
            –
ส่วนประกอบของเปลือกโลก
2. 
ปฎิสัมพ้นธ์เชิงภูมิศาสตร์
            –
ธรณีภาค
            – 
อุทกภาค
            – 
บรรยากาศภาค
            –
ชีวภาค
3. 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับระบบธรรมชาติบนผิวโลก

2 responses »

  1. นิรนาม พูดว่า:

    ไม่เข้าใจ

ส่งความเห็นที่ นิรนาม ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s