ผลการเรียนที่คาดหวัง ม.6
1. บอกความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีศาสนาได้
2. เปรียบเทียบศาสนาที่สำคัญของโลกได้
            ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู,
            ศาสนาพุทธ 
            ศาสนาคริสต์ 
            ศาสนาอิสลาม
            ศาสนาซิกข์)ได้
3. เปรียบเทียบความแตกต่างขององค์ประกอบของศาสนาต่างๆ ได้
4. วิเคราะห์ถึงความแตกต่างวันสำคัญ และพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ได้
5. สาธิตและปฎิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาได้
6. เปรียบเทียบและนำเสนอ การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อมของโลก
           ทางธรณีภาค 
           บรรยากาศภาค
           อุทกภาค
           ชีวภาค และภัยทางธรรมชาติ
7. บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้
8. เปรียบเทียบวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s