คำชี้แจง นักเรียนสามารถดาว์นโหลดเอกสารการเรียนได้

                          คลิกที่นี่   
                ………………………………           

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง ระดับ ม.5

สาระเศรษฐศาสตร์
 1 . หน่วยธุรกิจประเภทต่าง ๆ
          –  บอกวัตถุประสงค์   หลักการ  ของหน่วยธุรกิจประเภทต่างๆได้แก่ 
                        1. กิจการเจ้าของคนเดียว                   
                       
2. ห้างหุ้นส่วน   แบ่งเป็น 2
                        3. บริษัทจำกัด                          
                       
4. การสหกรณ์  แบ่งเป็น 6 ประเภท
                        5. รัฐวิสาหกิจ                           
                       
6. สัมปทาน
                        7. ธุรดืจขนาดย่อย
                        8. กองทุนหมู่บ้าน 
                        9. บรรษัทข้ามชาติ
           –  เปรียบเทียบ วิธีการดำเนินงาน และการเข้าร่วมในธุรกิจของประเภทต่างๆได้
2. องค์การสหประชาชาติ
           – ความเป็นมา   วัตถุประสงค์  หน่วยงานที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ
           –  บทบาทหน้าที่  การดำเนินงาน และผลที่ประเทศสมาชิกได้รับจาก องค์การสหประชาชาติ
3. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
           –
  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจาก
           –  องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
           –
  สหภาพยุโรป และองค์การการค้าโลก
           –
  กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก
           –
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
           –  เขตการค้าเสรีอาเซียน
             ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
           –  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย   แปซิฟิก
4.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
           –  ความหมาย และการวางแผนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
           –  สาเหตุ และประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
           –  ความแตกต่าง  และผลที่เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1- 9

สาระภูมิศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
              ขอบข่าย และองค์ประกอบทางกายภาพของไทย
              ลักษณะที่ตั้ง  รูปร่าง  และพรมแดนธรรมชาติ
6. การแบ่งเขตภูมิประเทศของประเทศไทย
              หลักเกณฑ์การแบ่งภูมิภาค
              การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย 6  ภาค
              ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขตติดต่อ  รูปร่าง
              ลักษณะทางภูมิประเทศแต่ละภาคของไทย
              –  ลักษณะภูมิอากาศแต่ละภาคของไทย
              –  สภาพทางสังคม  วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค
7. วิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ได้

One response »

  1. อภิวิชญ์ เตชะคงคา พูดว่า:

    อาจารย์ครับที่เราจะเรียนก็แค่ตามบทที่อาจารย์ดรียงไว้ใช่ไหมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s