นักเรียนสามารถส่งงานผ่าน e-mail ครูธนาพร  ได้ตามห้องที่กำหนดให้  

     
สำหรับชั้น ม.4/1 Thnaporn41@gmail.com
สำหรับชั้น ม.4/2 Thnaporn42@gmail.com
สำหรับชั้น ม.4/3 Thnaporn43@gmail.com
สำหรับชั้น ม.4/4 Thnaporn44@gmail.com
 
สำหรับชั้น ม.5/1 Thnaporn51@gmail.com
สำหรับชั้น ม.5/2 Thnaporn52@gmail.com
สำหรับชั้น ม.5/3 Thnaporn53@gmail.com
สำหรับชั้น ม.5/4 Thnaporn54@gmail.com
 
สำหรับชั้น ม.6/1 Thnaporn61@gmail.com
สำหรับชั้น ม.6/2 Thnaporn62@gmail.com
สำหรับชั้น ม.6/3 Thnaporn63@gmail.com
สำหรับชั้น ม.6/4 Thnaporn64@gmail.com
 

     

 

  • ส่ง VDO  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  || ม.4/1 || ม.4/2 || ม.4/3 || ม.4/4 ||

 

One response »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s