คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery 
ให้ส่งครู
 โดยการนำ UR…  ในหน้า Web Gallery  มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
              ชื่อนามสกุล   ………….. (หัวหน้ากลุ่ม)
              ชั้น ม..….    ชื่อชิ้นงาน ………..
               ส่ง URL ………………
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30  มกราคม 2559

52 responses »

 1. apinyasoinak พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาวอภิญญา สร้อยนาค (สมาชิก กลุ่ม 2 )
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL https://f8114.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 2. paphawee5730 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปภาวี ทองแก้ว (สมาชิก กลุ่ม 4 )
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่ 25
  ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://free70335.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 3. kesineecharonesri พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาว เกศินี เจริญศรี (สมาชิก กลุ่ม 3)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL https://f4715.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5/

 4. นาย ฐากูร อาจหาญ เลขที่15 ม.5/3นาย พูดว่า:

  นาย ฐากูร อาจหาญ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15 ส่งURL คลังภาพ
  https://free22233.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-3/

 5. suppachainamboonsri พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นาย ศุภชัย นามบุญศรี (สมาชิก กลุ่ม 1)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่2 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://free2206.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/

 6. woraphantapthong พูดว่า:

  นาย วรพันธ์ ทับทอง (สมาชิก กลุ่ม 1)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่13 ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://f2275.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 7. jetsadakornchalee พูดว่า:

  นาย เจษฎากร ฉลี ม5/3 เลขที่11 (มสาชิกกลุ่ม1)
  ส่ง URL https://f658.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5/

 8. kroekphonchaiphrakhun พูดว่า:

  นาย เกริกพล ชัยพระคุณ (สมาชิกกลุ่ม1)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่10 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  URL https://free2036.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-2/

 9. kookkikthitima พูดว่า:

  นางสาวธิติมา ละอองบัว ชั้น ม.5/3 เลขที่ 21ชื่อชิ้นงานgalleryรูปภาพ สมาชิกกลุ่ม 4 ส่งurp
  https://f4958.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2/

 10. oneteeraphat พูดว่า:

  นาย ธีรภัทร แก้วม่วง (สมาชิกกลุ่ม4)
  ม.5/3 เลขที่ 7 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ๊URL https://f1645.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-2/

 11. nattapon8916 พูดว่า:

  นาย ณัฐพล หลวงสิทธิ์ ม.5/3 เลขที่6 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ีี้ั่url https://f87984.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 12. นาย ชินวัตร คำมีรักษ์ ม. 5/3 เลขที่ 1 พูดว่า:

  นาย ชินวัตร คำมีรักษ์ ม.5/3 เลขที่1
  https://f473.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 13. นางสาว จุฑามาศ น้อยโมลา ชั้น ม. 5/3 เลขที่ 20 (สมาชิกกลุ่ม 4) ชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f5767.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 14. sumitrathiamkham พูดว่า:

  นางสาว สุมิตรา เทียมคำ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21 (สมาชิกกลุ่มที่ 2 ) ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL
  https://f7813.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-gallery/

 15. สุราพร พูดว่า:

  นางสาว สุราพร หนองเต่า ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 22 (สมาชิกกลุ่ม 2) ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL
  https://f3644.wordpress.com/gallery/

 16. suppachainamboonsri พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นาย ศุภชัย นามบุญศรี (สมาชิก กลุ่ม 1)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่2 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://free2206.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/

 17. นิรนาม พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นายชยางกูร กลั่นแตง(ประธาน กลุ่ม 3)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่4 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URLhttps://f9504.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 18. นิรนาม พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล: นาย กิตติพงษ์ ประสมทอง
  ชั้น: ม.5/3 เลขที่ 3 (รองประธาน กลุ่ม 3)
  ชื่อชิ้นงาน: Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f2245.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 19. นาย ชยางกูร กลั่นแตง พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นายชยางกูร กลั่นแตง(ประธาน กลุ่ม 3)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่4 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f9504.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 20. นาย ฐากูร อาจหาญ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15(สมาชิกกลุ่ม 1 )ส่งURL คลังภาพ
  https://free22233.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-3/

 21. นาย กิตติพงษ์ ประสมทอง พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล: นาย กิตติพงษ์ ประสมทอง
  ชั้น: ม.5/3 เลขที่ 3 (รองประธาน กลุ่ม3)
  ชื่อชิ้นงาน: Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f2245.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 22. yutana2541 พูดว่า:

  นาย ยุทธนา บุญกาญจนพานิชย์ ม.5/3 เลขที่12 (สมาชิกกลุ่ม4)
  URL https://f6874.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 23. preeyanuch5955 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรียานุช พานสบุตร
  ชั้นม.5/3 เลขที่26 (สมาชิกกลุ่ม1)
  ชื่อชิ้นงาน : Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL

  https://free7429.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-3/

 24. นาย ชยางกูร กลั่นแตง พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นายชยางกูร กลั่นแตง(ประธาน กลุ่ม3)
  ชั้น ม.5/3 เลขที่4 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f9504.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 25. sangwan9999 พูดว่า:

  ชื่อ: น.ส. สังวาลย์ แสงคง
  ชั้น: ม.5/3 เลขที่ 19 (เป็นเลขานุการ กลุ่ม 2)
  ชื่อชิ้นงาน: Gallery รูปภาพ
  ่ส่ง URL
  https://free53531.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-2/

 26. supaweethongtae พูดว่า:

  นางสาว สุภาวี ทองเเท้ ชั้น ม. 5/3 เลขที่ 22
  ส่งชิ้นงาน gallery รูปภาพ (รองประธานกลุ่มที่ 2)
  ส่ง URL
  https://f338.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 27. nawaratthongpron พูดว่า:

  นางสาว นวรัตน์ ทองปรอน เลขที่ 18 ชั้น ม.5/3 ส่งชิ้นงาน gallery รูปภาพ (ประธานกลุ่ม 2)
  ส่ง URL
  https://fr356.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 28. rattanaporn1041 พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาว รัตนาภรณ์ แสงมณี (หัวหน้ากลุ่ม 2)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน แกลอรี่การเมืองการปกครอง
  ส่ง URL https://f656.wordpress.com/gallary/
  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

 29. นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน (รองหัวหน้ากลุ่ม 2)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน คลังรูปภาพ-Gallery
  ส่ง URL
  https://free3645.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-gallery-2/

 30. นางสาวมณีวรรณ ไชยวงศ์ ชั้นม.5-2เลขที่9 พูดว่า:

  ชื่อนางสาวมณีวรรณ ไชยวงศ์ ประธานกลุ่ม2
  ชั้น ม.5/2 ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://f788.wordpress.com/รวมรูปภาพ

 31. นางสาว ศุภมาศ ขันทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาว ศุภมาศ ขันทอง(สมาชิกกลุ่ม 2)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน แกลเลอรี่
  ส่ง URL https://f1767.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/

 32. ชื่อ นาย เอนก แก้วอินทร์ (สมาชิก กลุ่ม 1)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน แกลเลอรี่
  ส่ง URL
  https://zamaam0187gmailcomblog.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-gallery/

 33. นางสาว รัตนาภรณ์ สวนศรี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 17 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์ สวนศรี (สมาชิก กลุ่ม 2)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน Gallery
  ส่ง URL
  https://f5785.wordpress.com/gallery/

 34. ชื่อ นาย เด่นชัย กระเป๋าทอง (หัวหน้า กลุ่ม 1 )
  ชั้น ม 5/1 เลขที่ 4 ชื่อชิ้นงาน Gallery
  ส่ง URL https://f2279.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 35. นาย เกษม หนุนบุญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1 พูดว่า:

  ชื่อ นาย เกษม หนุนบุญ (เลขานุการ กลุ่ม 1)
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน คลังภาพ (Gallery)
  ส่ง URL
  https://f3006.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-gallery-2/

 36. sawimol พูดว่า:

  นางสาว.สวิมล ทำชอบ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20 (สมาชิกกลุ่มที่ 2 )
  ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL
  https://f6754.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 37. rattiyakron พูดว่า:

  นางสาว รัตติยากร แซ่เช้า
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12 สมาชิกกลุ่มที่3
  ชื้อชิ้นงาน gallery รูปภาพส่ง URL
  https://f852.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/

 38. kaewnanthawan พูดว่า:

  นางสาว นันทวัน ทองปรอน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9 (สมาชิกกลุ่มที่ 1 )
  ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL
  https://f893.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 39. pennaphamanchit พูดว่า:

  นางสาว เพ็ญนภา หมั่นจิตร
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 6 สมาชิกกลุ่ม1
  ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL
  https://f7904.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-3/

 40. mintmint425262 พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล น.ส.กนกวรรณ ตะพานแก้ว (สมาชิกกลุ่ม1)
  ชั้น ม5/2 เลขที่5
  ส่ง URL https://f20893.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 41. l3lokodorae พูดว่า:

  นาย ชาญณรงค์ กระเป๋าทอง (สมาชิกกลุ่มที่1)
  ชั้นม.5/2 เลขที่4
  ส่ง URL
  https://l3lokodorae.wordpress.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/

 42. นิรนาม พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล น.ส.สุพรรณี บุญศรี (สมาชิกกลุ่มที่2)
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10
  ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://f7095.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 43. นิรนาม พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล น.ส.สุพรรณี บุญศรี (สมาชิกกลุ่มที่ 2)
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10 ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://f7095.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/
  (ส่งใหม่)

 44. น.ส.สุพรรณี บุญศรี พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล น.ส.สุพรรณี บุญศรี (สมาชิกกลุ่มที่ 2)
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10 ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://f7095.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/
  (ส่งใหม่)

 45. น.ส.นิษฐา โคมแก้ว พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล น.ส.นิษฐา โคมแก้ว (สมาชิกกลุ่มที่ 2)
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 8 ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่ง URL https://free1578.wordpress.com/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Ffree1578

 46. snooksnooker90 พูดว่า:

  นางสาว นุจรี สุวรรณศรี ชั้น ม.5/3 เลขที่24
  ส่งชิ้นงาน ชื่อ รวมรูปภาพ
  ส่ง URL. https://free53539.wordpress.com

 47. นาย สุสิทธิื โสนางาม ชั้น ม.5/2 เลขที่ 2
  ชื่อชิ้นงาน รวมรูปภาพ
  ส่งURL
  https://f4610.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/

 48. pt2558 พูดว่า:

  ชื่อนางสาวอนัญญา ทองช้อย
  (สมาชิกกลุ่ม2)
  ชั้นม.5/2 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL:
  http://blog6227.wordpress.com/รวมภาพ/

 49. sathapor พูดว่า:

  นาย สถาพร ฉายพงษ์
  ม.5/2 เลขที่3
  สมาชิก กลุ่ม1
  ส่งURL.
  https://f8990.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 50. wongsakon kratudngen พูดว่า:

  นาย วงศกร กระตุดเงิน ม.5/1 เลขที่ 6
  ชื่อชิ้นงาน คลังรูปภาพ
  ส่ง URL. https://wong9484.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

 51. cholludda พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาว ชลลัดดา นาคแก้ว
  (สมาชิกกลุ่ม3 )
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน Gallery รูปภาพ
  ส่งURL
  https://f567.wordpress.com/คลังภาพ/

 52. นางสาว ศุภมาศ ขันทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ชื่อนามสกุล นางสาว ศุภมาศ ขันทอง (สมาชิกกลุ่ม3 )
  ชั้น ม.5/1 ชื่อชิ้นงาน แกลเลอรี่
  ส่งURL

  https://f1767.wordpress.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/

ส่งความเห็นที่ นาย ฐากูร อาจหาญ เลขที่15 ม.5/3นาย ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s