คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากเรื่องที่นักเรียนนำเสนอผ่าน Blog
คนละ  1  เรื่อง   โดยการนำ   URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง
ความคิด   เห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/4    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URLของ VDO เรื่อง  ………………

13 responses »

 1. ชื่อ นายณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ VDO เรื่องการตัดยอด

 2. pbs8031 พูดว่า:

  ชื่อ นายพงศธร สามงามเหล็ก

  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง

 3. toey999 พูดว่า:

  ชื่อ นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 5
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์

 4. สมพงษ์ สนิท พูดว่า:

  ชื่อ นายสมพงษ์ สนิท
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 7
  ส่ง URL ของ VDO ระบบประปา

 5. นายจักรพล จันทร์พรหม พูดว่า:

  นายจักรพล จันทร์พรหม
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 2
  ส่ง URL ของ VDO

 6. bruckline พูดว่า:

  ชื่อ นาย ศุภรัตน์ นามสกุล ภาชนา
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 1
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง อาเซียน (ASEAN)

 7. นาย ประพรชัย มองธรรม พูดว่า:

  ชื่อ นาย ประพรชัย มองธรรม
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 9
  ส่ง URL ของ VDO สมุนไพรไทย

 8. นาย จตุพล ขนทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

 9. นาย บรรยง ก้อนมะนี พูดว่า:

  ชื่อ บรรยง ก้อนมะนี
  ชั้น 5/4 เลขที่ 3
  ส่ง URLของ VDO เรีอง การเดินเรือ

 10. นางสาว อริสรา อะมะมูล พูดว่า:

  ชื่อ อริสรา อะมะมูล
  ชั้น 5/4 เลขที่ 12
  ส่ง URLของ VDO เรีอง สหภาพยุโรปEU

 11. ชื่อ-นามสกุล ทิพวัลย์ สินมั่น
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง การโรงแรม

 12. นางสาววาสนา กันยะวงค์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล วาสนา กันยะวงค์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง องค์การสันนิบาติชาติ

 13. nattapol8098 พูดว่า:

  ชื่อ นายณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้น ม .5/4 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ VDO เรื่องการตัดยอด

ส่งความเห็นที่ bruckline ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s