คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากเรื่องที่นักเรียนนำเสนอผ่าน Blog
คนละ  1  เรื่อง   โดยการนำ   URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง
ความคิด   เห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/3   เลขที่ ………..

                                    ส่ง URLของ VDO  เรื่อง ………………

14 responses »

 1. deleted พูดว่า:

  ชื่อนายกาญจนวัฒน์ ประสานทอง

  ชั้นม.5/3 เลขที่4
  ส่ง vdo เรื่อง สังคมเบื้องต้น

 2. นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า พูดว่า:

  นายศศิวงศ์ วันเมืองเก่า
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ VDO เรื่องซากดึกดำบรรพ์(ธรณีภาค)

 3. banno69 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง

  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ร่างกายของเรา

 4. nattapong123 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 5
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 5. supako พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ศุภกร คงเจริญ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 12
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ส่วนประกอบของโลก

 6. itthichai135 พูดว่า:

  นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ร่วมสืบสานเอกลักษณ์

 7. นาย ธีรพล บุญลาย พูดว่า:

  นาย ธีรพล บุญลาย
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 11
  ส่ง URL ของ VDO เรื่องหน้าที่พลเมือง

 8. rungrad พูดว่า:

  นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ่า ม.5/3 เลขที่1

 9. ชื่อ น.ส. ชินาธิป นิ่มประสารทรัพย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่17
  ส่งvdoเรื่อง ภัยธรรมชาติ

 10. นาย สมชาย มหามาตย์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย สมชาย มหามาตย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง กีฬาโอลิมปิก

 11. pansawut พูดว่า:

  นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง อุทกภาค

 12. นาย คมกริบ วังศิริ พูดว่า:


  นาย คมกริบ วังศิริ ม.5/3 เลขที่7
  ส่งURLของVDOเรื่องกลุ่มผู้ค่าน้ำมัน

 13. wy2554 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย พรประเสริฐ แดงทอง
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s