คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากเรื่องที่นักเรียนนำเสนอผ่าน Blog
คนละ  1  เรื่อง   โดยการนำ   URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง
ความคิด   เห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

             ชื่อ-นามสกุล   …………..

             ชั้น ม.5/2    เลขที่ ………..

             ส่ง URLของ VDO  เรื่อง   ………………

11 responses »

 1. mai8166 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สุวนันท์ แก้วแวว
  ชั้น ม.5/2 เลขที่8
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง องค์การค้าโลก

 2. sssmint พูดว่า:

  นางสาว ปิยะดา น้ำใจ
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3
  ส่งURL ของ VDO เรื่อง การค้าเสรีอาเซียน

 3. นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง พูดว่า:


  นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง ม.5/2 เลขที่5
  ส่ง URL ของ vdo เรื่อง องค์การสหประชาชาติ

 4. นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง พูดว่า:


  นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง ม.5/2 เลขที่13
  ส่งURLของvDOเรื่องไฟฟ้า

 5. นางสาว น้ำทิพย์ อินทรกฤษณ์ พูดว่า:

  นางสาว น้ำทิพย์ อินทรกฤษณ์ ม.5/2 เลขที่4
  ส่ง vdo เรื่อง นาซ่า

 6. นางสาวปวีณา มั่นดี พูดว่า:

  นางสาวปวีณา มั่นดี
  ชั้น ม.5/2 เลขที่12
  ส่งURL ของVDO เรื่องอาเซียน

 7. นางสาว วารุณี ประกอบทอง พูดว่า:


  นางสาว วารุณี ประกอบทอง ม.5/2 เลขที่7
  ส่งURLของVDO เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. นางสาว รัตติยา เรืองหลง พูดว่า:


  นางสาว รัตติยา เรืองหลง ม.5/2 เลขที่6
  ส่งURLของVDOเรื่องกลุ่มผู้ค่าน้ำมัน

 9. นางสาว อัญชัน สืบวงศ์ พูดว่า:


  นางสาวอัญชัน สืบวงศ์ ม.5/2 เลขที่15
  ส่งURLของVDOเรื่อง สายการบิน

 10. kung44 พูดว่า:

  นางสาว มาริสา สุริย์วงศ์
  ชั้น ม5/2 เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง สหภาพยุโรปเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรม

 11. นิรนาม พูดว่า:

  นางสาวพรทิพย์ เซี่ยงปู้ชั้น
  ม5/2 เลขที่ 9
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง APEC

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s