คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากเรื่องที่นักเรียนนำเสนอผ่าน Blog
คนละ  1  เรื่อง   โดยการนำ   URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง
ความคิด   เห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/1    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URLของ VDO  เรื่อง   ………………

22 responses »

 1. dekrighttest พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นายราชภัฏ แสงเดือน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ช่างสิบหมู่

 2. ชื่อ-นามสกุล นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง การสร้างการ์ตูน

 3. ชื่อ-นามสกุล นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล

  ชั้น ม.5/1 เลขที่่ 7

  ส่ง URLของ VDO เรื่่อง ดนตรีสากล

 4. ชื่อ-นามสกุล นายอนุวัตร พานทอง

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง วิวัฒนาการทางทหาร

 5. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวรรณี ประสมทอง

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30

  ส่ง URLของ VDO เรื่่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 6. ชื่อ-นามสกุล นายจิรภัทร นาคกุญชร

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ฟุตบอลโลก

 7. nuwbim พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปานฤทัย งามขำ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง สมุนไพรไทย

 8. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง แหล่งอารยธรรมโลก

 9. momaycrazy16 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวอินทิรา ปัญญายงค์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 10. นางสาวไพลิน แสงโอภาส พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวไลพิน แสงโอภาส
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง วันนี้ในอดีต

 11. chayphong พูดว่า:

  นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 26
  ส่ง URLของ VDO เรื่องAFTA

 12. นายบุญภเรศ พาละพล พูดว่า:

  นายบุญภเรศ พาละพล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ไก่ชน

 13. ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ระเบียบงาม

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ดาราศาสตร์

 14. ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง EU

 15. ชื่อ นายคณิศร เรียนชอบ
  ชั้นม. 5/1 เลขที่4
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง สัตว์สงวน

 16. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกันยารัตน์ ผะอบนาค
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง จิตกรรมไทย

 17. ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุภาพร สอดดง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง อาหารไทย

 18. nuanjun พูดว่า:

  นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 22
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ธงนานาชาติ

 19. ชื่อ นางสาว วนาภรณ์ มีโถ
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 24
  ส่ง VDO เรื่อง เอเปค

 20. นายประเสริฐศักดิ์ คำสอน พูดว่า:

  นายประเสริฐศักดิ์ คำสอน
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 2
  ส่ง URL ของวีดีโอเรื่องเกมคณิตศาสตร์

 21. นางสาวจุฑามาศ โคสมบูรณ์ พูดว่า:

  นางสาวจุฑามาศ โคสมบูรณ์
  ชั้นม. 5/1 เลขที่ 17
  ส่ง URL เรื่อง ประเพณีไทย

 22. ชื่อ-นามสกุล นายธนากร น้ำเงิน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 8
  ส่ง URL เรื่อง อาเซียน

ส่งความเห็นที่ dekrighttest ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s