คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู
   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง     

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/1    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

49 responses »

 1. นางสาวปวีณา มั่นดี พูดว่า:

  นางสาวปวีณา มั่นดี ชั้นม.5/2 เลขที่ 13

  ส่งURL http://paweena8840.wordpress.com/gallery/

 2. dekrighttest พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ราชภัฏ แสงเดือน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  ส่ง URL http://10technician.wordpress.com/gallery/

 3. momaycrazy16 พูดว่า:

  นางสาวอินทิรา ปัญญายงค์ ม.5/1 เลขที่ 19

  ส่ง URY http://momaycarzy.wordpress.com/gallery/

 4. nuanjun พูดว่า:

  นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่22
  ส่งURL http://nuanjun.wordpress.com/gallery/

 5. ชื่อ นาย กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล
  http://kanmonkeyking.wordpress.com/gallery/
  ส่งแล้วครับ

 6. beeangle พูดว่า:

  นางสาว กันยารัตน์ ผะอบนาค ชั้น ม. 5/1 เลขที่20
  ส่ง URL http://beeangle.wordpress.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

 7. chayphong พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26

  http://chayphong.wordpress.com/gallery/

 8. autoelotic พูดว่า:

  นายปฤฐฎา ไม้ดง ม.5/1 เลขที่ 1

  ๊URL : http://autoelotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=139&action=edit

 9. kosomboon พูดว่า:

  น.ส.จุฑามาศ โคสมบูรณ์ เลขที่ 17 ม.5/1

  ส่ง URL http://kosomboon.wordpress.com/gallery/

 10. autoelotic พูดว่า:

  นายปฤฐฎา ไม้ดง ม.5/1 เลขที่ 1

  URL :http://autoelotic.wordpress.com/gallery/

 11. suwannee1111 พูดว่า:

  นางสาว สุวรรณี ประสมทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30
  ส่ง URL http://suwannee1111.wordpress.com/gallery/

 12. chamaiporn พูดว่า:

  นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ ม.5/1 เลขที่ 21

  http://niknon.wordpress.com/gallery/

 13. นางสาว ปานฤทัย งามขำ พูดว่า:

  นางสาว ปานฤทัย งามขำ ม. 5/1 เลขที่18

  ส่งURL http://herbsofthai.wordpress.com/gallery/

 14. uspedia พูดว่า:

  นาย คณิศร เรียนชอบ ม.5/1 เลขที่4
  http://uspedia.wordpress.com/gallery/

 15. pokpongpantong พูดว่า:

  นาย อนุวัตร พานทอง
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 10
  ส่ง URL http://mitaryevo.wordpress.com/gallery/

 16. นาย สมพงษ์ สนิท
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 7
  ส่ง URL http://sompong888.wordpress.com/gallery/

 17. nattapol8098 พูดว่า:

  นาย ณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้นม. 5/4 เลขที่ 6
  ส่ง URL: http://nattapol8098.wordpress.com/gallery/

 18. lumton17 พูดว่า:

  นายฉัตรชัย พลายชุมพล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 7
  http://lumton17.wordpress.com/gallery/

 19. ชื่่่่่อ-นามสกุล นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  ส่ง URL : http://kingdoom002.wordpress.com/gallery/

 20. autoerotic53 พูดว่า:

  นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า ม.5/3 เลขที่ 11
  http://autoerotic53.wordpress.com/gallery/

 21. taomaolao พูดว่า:

  นายบุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  ส่ง URL :http://taomaolao.wordpress.com/gallery/

 22. นางสาว กนกทิพ ไชยพล พูดว่า:

  นางสาว กนกทิพ ไชยพล ม. 5/1 เลขที่ 16

  ส่ง URL http://mimmimun.wordpress.com/gallery-2/

 23. banno69 พูดว่า:

  นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2
  ส่ง URL :http://banno69.wordpress.com/gallery/

 24. pailinploy พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวไพลิน แสงโอภาส ม.5/1เลขที่29
  ส่ง URL http://pastoftoday.wordpress.com/gallery/

 25. modlovetonkaw พูดว่า:

  นางสาวสุภาพร สอดดง ม.5/1 เลขที่ 27
  ส่ง URL http://modlovetonkaw.wordpress.com/159-2/

 26. pbs8031 พูดว่า:

  ชื่อ นาย พงศธร สามงามเหล็ก

  ชั้น ม.5/4 เลขที่4

  ส่ง URL http://pbs8031.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=148&action=edit

 27. arisrar8203 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว อริสรา อะมะมูล
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12
  ส่ง URL http://arisrar8203.wordpress.com/gallery/

 28. jatupol08 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
  ส่ง URL http://jatupol08.wordpress.com/gallery-2/

 29. prapornchai8854 พูดว่า:

  นาย ประพรชัย มองธรรม
  ชั้น ม.5-4 เลขที่ 9
  ส่ง URL:http://prapornchai8854.wordpress.com/gallery/

 30. gan8837 พูดว่า:

  นางาสวมาร

 31. gan8837 พูดว่า:

  นางสาว มาริสา สุริย์วงศ์
  เลขที่ 11 ชั้น ม.5/2
  ส่ง URL : http://kung44.wordpress.com/gallery/

 32. ชื่อ-นามสกุล พรทิพย์ ระเบียบงาม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  ส่ง URL :http://alexnarukarr.wordpress.com/gallery-2/

 33. นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้
  ชั้น ม 5/2 เลขที่ 9
  ส่ง URL : http://bbreeze03.wordpress.com/gallery/

 34. นาย จตุรงค์ สำราญสุข พูดว่า:

  นาย จตุรงค์ สำราญสุข
  ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 1
  ส่ง URL :http://sankpidsave.wordpress.com/gallery/

 35. rattiya8161 พูดว่า:

  นางสาว รัตติยา เรืองหลง
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 7
  ส่งURL:http://rattiya8161.wordpress.com/gallery/

 36. นิรนาม พูดว่า:

  นางสาว วารุณี ประกอบทอง
  ชั้น ม 5/2 เลขที่8
  ส่งURL:http://warunee29.wordpress.com/gallery/

 37. นางสาว ผกามาส ทองเเหยม พูดว่า:

  นางสาว ผกามาส ทองเเเหยม
  ชั้น ม 5/2 เลขที่ 15
  ส่ง URL : http://mai04.wordpress.com/gallary/

 38. นางสาว สุวนันท์ เเก้วเเวว พูดว่า:

  นางสาว สุวนันมท์ เเก้วเวว
  ชั้น ม 5/2เลขที่ 9

  http://mai8166.wordpress.com/gallary/

 39. supakol พูดว่า:

  นาย ศุภกร คงเจริญ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  http://supakol.wordpress.com/gallary/

 40. prit009 พูดว่า:

  นางสาว อัญชัน สืบวงศ์
  ชั้น ม.5/2 เลขที่16
  http://prit009.wordpress.com/gallery-2/

 41. sssmint พูดว่า:

  นางสาว ปินะดา น้ำใจ
  ชั้น ม5/2 เลขที่ 4
  http://sssmint.wordpress.com/galley/

 42. teerapon2550 พูดว่า:

  นายธีรพล บุญลาย 5/3 เลขที่ 12
  http://teerapon2550.wordpress.com/gallery/

 43. beer0410 พูดว่า:

  นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง
  เลขที่ 6 ม.5/2
  ส่งURL:http://beer0410.wordpress.com/gallery/

 44. thanakorn2010 พูดว่า:

  นาย ธนากร น้ำเงิน
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 8
  ส่ง URL :http://thanakorn2010.wordpress.com/gallery/

ส่งความเห็นที่ thanakorn2010 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s