คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/4    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

9 responses »

 1. arisrar8203 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว อริสรา อะมะมูล
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12
  ส่ง URL http://arisrar8203.wordpress.com/gallery/

 2. ชื่อ นาย พงศธร สามงามเหล็ก
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4
  ส่ง URL http://pbs8031.wordpress.com/gallery/#

 3. ชื่อ นาย ณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 6
  ส่ง URL:http://nattapol8098.wordpress.com/gallery/

 4. นาย จตุพล ขนทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
  ส่ง URL http://jatupol08.wordpress.com/gallery-2/

 5. ชื่อ-นามสกุล นางสาววาสนา กันยะวงค์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
  ส่ง URL http://wadsana2712.wordpress.com/gallery-3/?preview=true&preview_id=191&preview_nonce=d6c6b76674

 6. ชื่อ นาย ศุภรัตน์ นามสกุล ภาชนา
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 1
  ส่ง URL http://bruckline.wordpress.com/galary

 7. dew8028 พูดว่า:

  ชื่อ นาย บรรยง นามสกุล ก้อนมะนี
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 3
  ส่ง URL http://dew8028.wordpress.com/glley/

 8. pbs8444 พูดว่า:

  ชื่่อ-นามสกุล น.ส.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์

  ชั้น ม.5/4 เลขที่่ 13
  ส่ง UR Lhttp://pbs8444.wordpress.com/gallery/

 9. pbs8444 พูดว่า:

  ชื่่อ-นามสกุล น.ส.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์

  ชั้น ม.5/4 เลขที่่ 13
  ส่ง URL http://pbs8444.wordpress.com/gallery/

ส่งความเห็นที่ นาย ณัฐตพล บุญครอบ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s