คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/3    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

10 responses »

 1. ชื่อ-นามสกุล นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง

  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2

  ส่ง URL : http://banno69.wordpress.com/gallery/

 2. autoerotic53 พูดว่า:

  นายศศิวงศ์ วันเมืองเก่า
  ม.5/3 เลขที่ 11
  URL http://autoerotic53.wordpress.com/gallery/

 3. teerapon2550 พูดว่า:

  นายธีรพล บุญลาย
  5/3 เลขที่ 12
  http://teerapon2550.wordpress.com/gallery/

 4. barcelona77 พูดว่า:

  นาย สมชาย มหามาตย์
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 3
  ส่ง URL http://barcelona77.wordpress.com/gallery/

 5. rungrad พูดว่า:

  นาย รุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ้า
  ชั้น ม 5/3 เลขที่ 1
  ส่ง URL : http://rungroad.wordpress.com/gallery/

 6. nattapong123 พูดว่า:

  นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ ม.5/3 เลขที่ 5
  ส่งURL : http://nattapong123.wordpress.com/gallery/

 7. itthichai135 พูดว่า:

  นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์ ม.5/3 เลขที่ 6
  ส่งURL: http://itthichai135.wordpress.com/gallery-6/

 8. wy2554 พูดว่า:

  นาย พรประเสริฐ แดงทอง
  ม.5/3 เลขที่ 18
  ส่ง URL:http://wy2554.wordpress.com/gallery/

 9. pbs8136 พูดว่า:

  นาย ณัฐพงค์ ทองช้อย
  ม.5/3 เลขที่ 17
  ส่งURL:http://pbs8136.wordpress.com/gallery/

 10. pansawut พูดว่า:

  นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว
  ม.5/3 เลขที่ 13
  ส่งURL:http://pansawut.wordpress.com/gallery-2/

ส่งความเห็นที่ autoerotic53 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s