คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/3    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

10 responses »

  1. ชื่อ-นามสกุล นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง

    ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2

    ส่ง URL : http://banno69.wordpress.com/gallery/

  2. autoerotic53 พูดว่า:

    นายศศิวงศ์ วันเมืองเก่า
    ม.5/3 เลขที่ 11
    URL http://autoerotic53.wordpress.com/gallery/

  3. teerapon2550 พูดว่า:

    นายธีรพล บุญลาย
    5/3 เลขที่ 12
    http://teerapon2550.wordpress.com/gallery/

  4. barcelona77 พูดว่า:

    นาย สมชาย มหามาตย์
    ชั้นม.5/3 เลขที่ 3
    ส่ง URL http://barcelona77.wordpress.com/gallery/

  5. rungrad พูดว่า:

    นาย รุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ้า
    ชั้น ม 5/3 เลขที่ 1
    ส่ง URL : http://rungroad.wordpress.com/gallery/

  6. nattapong123 พูดว่า:

    นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ ม.5/3 เลขที่ 5
    ส่งURL : http://nattapong123.wordpress.com/gallery/

  7. itthichai135 พูดว่า:

    นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์ ม.5/3 เลขที่ 6
    ส่งURL: http://itthichai135.wordpress.com/gallery-6/

  8. wy2554 พูดว่า:

    นาย พรประเสริฐ แดงทอง
    ม.5/3 เลขที่ 18
    ส่ง URL:http://wy2554.wordpress.com/gallery/

  9. pbs8136 พูดว่า:

    นาย ณัฐพงค์ ทองช้อย
    ม.5/3 เลขที่ 17
    ส่งURL:http://pbs8136.wordpress.com/gallery/

  10. pansawut พูดว่า:

    นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว
    ม.5/3 เลขที่ 13
    ส่งURL:http://pansawut.wordpress.com/gallery-2/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s