คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/2    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

11 responses »

 1. นาย จตุรงค์ สำราญสุข พูดว่า:

  ชื่อ นาย จตุรงค์ สำราญสุข

  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 1

  ส่ง URL http://sankpidsave.wordpress.com/gallery/

 2. deleted พูดว่า:

  นางสาว วิภา ใจน้ำ
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 14
  ส่ง URL http://wipha8842.wordpress.com/gallary/

 3. นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้
  ชั้น ม 5-2 เลขที่ 10
  ส่ง URL : http://bbreeze03.wordpress.com/gallery/

 4. นางสาวมาริสา สุริย์วงศ์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว มาริสา สุริย์วงศ์
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 11
  ส่ง URL http://kung44.wordpress.com/gallery/#

 5. นางสาว รัตติยา เรืองหลง
  ชั้น ม.5/2 เลขที่7
  ส่ง URL:http://rattiya8161.wordpress.com/gallery/

 6. sssmint พูดว่า:

  นางสาว ปิยะดา น้ำใจ
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 4
  ส่งURL http://sssmint.wordpress.com/galley/

 7. นางสาว ผกามาส ทองเเหยม พูดว่า:

  นางสาว ผกามาส ทองเเหยม
  ชั้น ม 5-2 เลขที่ 15
  ส่ง URL : http://mai04.wordpress.com/gallary/

 8. warunee29 พูดว่า:

  นางสาว วารุณี ประกอบทอง
  ชั้นม.5/2 เลขที่ 8
  ส่งURL:http://warunee29.wordpress.com/gallery/

 9. paweena8840 พูดว่า:

  นางสาวปวีณา มั่นดี
  ชั้นม.5/2 เลขที่ 13
  ส่งURL http://paweena8840.wordpress.com/gallery/

 10. beer0410 พูดว่า:

  นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง
  ชั้น ม5/2 เลขที่ 6
  ส่งURL:http://beer0410.wordpress.com/gallery/

 11. gan8837 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง

  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 13

  ส่ง URL http://gan8837.wordpress.com/gallery-2/

ส่งความเห็นที่ beer0410 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s