คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery
ใน Blog ของนักเรียนให้ครู   โดยการนำ   URL  …  ในหน้านั้น
มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ม.5/1    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URL ………………

21 responses »

 1. dekrighttest พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นายราชภัฏ แสงเดือน

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13

  ส่ง URL http://10technician.wordpress.com/gallery/

 2. autoerotic53 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวสุภาพร สอดดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 27
  ส่ง URL:http://modlovetonkaw.wordpress.com/159-2/

 3. chayphong พูดว่า:

  ชื่อนางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
  ส่ง url http://chayphong.wordpress.com/gallery/

 4. beeangle พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว กันยารัตน์ ผะอบนาค
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20
  ส่ง URL http://beeangle.wordpress.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

 5. mimmimun พูดว่า:

  ชื่อนางสาว กนกทิพ ไชยพล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 16
  ส่ง URL http://mimmimun.wordpress.com/gallery-2/

 6. pokpongpantong พูดว่า:

  ชื่ิ่อ-นาย อนุวัตร พานทอง
  ชั้น-5/1 เลขที่ 10
  ส่ง URL http://mitaryevo.wordpress.com/gallery/

 7. pailinploy พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวไพลิน แสงโอภาส

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  ส่ง URL http://pastoftoday.wordpress.com/gallery/

 8. นายจิรภัทร นาคกุญชร พูดว่า:

  นายจิรภัทร นาคกุญชร
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6
  ส่ง URL http://razzgame.wordpress.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/

 9. nuanjun พูดว่า:

  นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ม.5/1 เลขที่ 22
  ส่ง URL http://nuanjun.wordpress.com/gallery/

 10. momaycrazy16 พูดว่า:

  ชื่ิอ นางสาว อินทิรา ปัญญายงค์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  ส่ง URL http://momaycarzy.wordpress.com/gallery/

 11. uspedia พูดว่า:

  ชื่ิอ นายคณิศร สกุล เรียนชอบ

  ชั้น ม.5/1 เลขที่4
  ส่ง URL http://uspedia.wordpress.com/gallery/

 12. นิรนาม พูดว่า:

  นายปฤฐฎา ไม้ดง

  ม5/1 เลขที่ 1

  URL :http://autoelotic.wordpress.com/gallery/

 13. alexnarukarr พูดว่า:

  ชื่ิอ นางสาว พรทิพย์ ระเบียบงาม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  ส่ง URL http://alexnarukarr.wordpress.com/gallery-2/

 14. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 21
  ส่ง URL http://niknon.wordpress.com/gallery/

 15. นางสาว ปานฤทัย งามขำ พูดว่า:

  ชื่อนางสาว ปานฤทัย งามขำ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
  ส่งURL http://herbsofthai.wordpress.com/gallery/

 16. ชื่อนางสาว จุฑามาศ โคสมบูรณ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 17
  ส่งURL http://kosomboon.wordpress.com/gallery/

 17. kanmonkeyking พูดว่า:

  ชื่อ นาย กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 5
  ส่ง URL http://kanmonkeyking.wordpress.com/gallery/

 18. นิรนาม พูดว่า:

  ชื้อ-นามสกนุล นายประเสริศักดิ์ คำสอน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2
  ส่ง URL http://koethehero.wordpress.com/gallery/

 19. นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง
  ชั้น ม.5/1
  ส่ง URL http://kingdoom002.wordpress.com/gallery/

 20. นายณัฐวุฒิ วงค์การค้า พูดว่า:

  นายณัฐวุฒิ วงค์การค้า
  ชั้นม.5/1เลขที่11
  ส่งURLhttp://natthawuth.wordpress.com/gallery/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s