ให้นักเรียนส่งวีดีโอแนะนำตัวเอง   (รายงานตัวโดยการนำ  URL… มาแปะส่งครู
ที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
ชื่อ-นามสกุล   …………..
ชั้น ………    เลขที่ ………..
ส่ง URLของ VDO……………………….

23 responses »

 1. นาย จตุรพัฒน์ อึ่งกูล พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย จตุรพัฒน์ อึ่งกูล
  ชั้น5/3 เลขที่ 3
  ส่ง URL ของ VDO

 2. สุกานดา บุญมา พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล สุกานดา บุญมา
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 20
  ส่ง URLของ VDO

 3. นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม พูดว่า:

  นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม
  ม5/3 เลขที่ 23
  ส่ง URL VDO

 4. นางสาว เจนจิรา สุวรรณขำ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล เจนจิรา สุวรรณขำ
  ชั้น 5/3 เลขที่ 19
  ส่ง URLของ VDO

 5. น.ส.ณัฐกุล เชาว์อุบล พูดว่า:

  น.ส.ณัฐกุล เชาว์อุบล ชั้น ม.5/3 เลขที่ 31

 6. นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 8.
  ส่ง URLของ VDO

 7. นาย นาวิน จูแจ่ม พูดว่า:

  นาย นาวิน จูแจ่ม ม.5/3 เลขที่ 7

 8. นาย พิทยา ศรีประไชย พูดว่า:

  นาย พิทยา ศรีประไชย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2

 9. นาย อนาวิล บัวเขียว พูดว่า:

  นาย อนาวิล บัวเขียว ชั้น ม.5/3 เลขที่16

 10. เกศวารินทร์ ฉลาดทำ พูดว่า:

  น.ส.เกศวารินทร์ ฉลาดทำ ชั้นม.5/3 เลขที่24

 11. นางสาว เมรี ขลิบทอง พูดว่า:

  นางสาว เมรี ขลิบทอง ชั้น ม5/3 เลขที่34

 12. จารุวรรณ ไปล่เพชร พูดว่า:

  นางสาว จารุวรรณ ไปล่เพชร ม5/3 เลขที่25

 13. นางสาว พรรณี สุวรรณขำ เลขที่17 ม.5/3

 14. ณัฐกานต์ นาสีแสน พูดว่า:

  นาย ณัฐกานต์ นาสีแสน เลขที่14 ม.5/3

 15. สุจิตรา สาริกา พูดว่า:

  นางสาว สุจิตรา สาริกา ม. 5/3 เลขที่36

 16. อุดมรัก ก้อนมะณี พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย อุดมรัก ก้อนมะณี
  ชั้น ม.5/3 เลขที่9
  ส่ง URLของ VDO

 17. นาย เจษฎา ทองเลื่อม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 4

 18. นาย ปรมินทร์ เปี่ยมมนัส พูดว่า:

  นาย ปรมินทร์ เปี่ยมมนัส
  ม.5/3 เลขที่ 11
  ส่ง URL VDO

 19. natkamon8146 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐกมล ศรีสุวรรณ์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  ส่ง URLของ VDO

 20. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ขวัญใจ รอดทรัพย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28
  ส่ง URL ของ VDO

 21. ธนากร เสือเทศ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ธนากร เสือเทศ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10
  สง URL ของ VDO

 22. jessada8878 พูดว่า:

  นาย เจษฎา ปัญญารอด
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 6

 23. ชื่อ-นามสกุล นาย สุนทร ม้วนไทยสงค์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  ส่ง URLของ VDO

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s