ให้นักเรียนส่งวีดีโอแนะนำตัวเอง   (รายงานตัวโดยการนำ  URL… มาแปะส่งครู
ที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
ชื่อ-นามสกุล   …………..
ชั้น ………    เลขที่ ………..
ส่ง URLของ VDO……………………….

38 responses »

 1. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ะัญญรัตน์ มีแฟง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  ส่ง URLของ VDO

 2. นางสาว สุชาดา ช่างตีทอง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 23

 3. นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 32

 4. นางสาว วรรณรดา ทองแผ่น
  ชั้น ม.5/1 เลขที่30
  ส่ง URLของ VDO

 5. ณัฐณิชา บุญมี พูดว่า:

  ชืื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐณิชา บุญมี
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
  ส่ง URLของ VDO

 6. นางสาวบุราณี งามผล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20
  VDO :

 7. ชื่อ นาย ศิวะนนท์ แย้มสว่าง
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่.8

 8. นางสาวจุฑามาศ อินสกุล
  ม.5/1 เลขที่18
  ส่ง URLของ VDO

 9. นางสาว พีรยา โพธิสุข
  ม.5/1 เลขที่ 21
  ส่ง URL

 10. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร พรมเสนา
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 34

 11. นางสาว ปทิตตา ม้วนไทยสง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่26
  ส่ง URLของ VDO

 12. สุธาทิพย์ แก้วยเข้ม พูดว่า:

  นางสาว สุธาทิพยื แก้วเข้ม เลขที่ 35 ม.5/1

 13. ชื่อ-นามสกุล ภากร หนูเนียม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 11
  VDO

 14. ชื่อ นาย ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่ 1
  VDO :

 15. ชื่อ-นามสกุล นางสาว เสาวลักษณ์ กลับฝั่ง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 37
  ส่ง URLของ VDO

 16. นางสาว บุปผา แท่นทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 31
  VDO :

 17. ชื่อนาย กิตตินันท์ พานทอง
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่.2

 18. นาย เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์
  ม.5/1 เลขที่ 3
  vDO

 19. ชื่อนาย กิตตินันท์ พานทอง
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่.2

 20. นิรนาม พูดว่า:

  นางสาว กรณิกา แก้วเอี่ยม ชั้นม.5/1 เลขที่ 24

 21. นางสาวณัฐฑริกา อินทฉาย
  ม.5/1เลขที่ 39
  vdo :

 22. นางสาว ลลิตา ชีสังวรณ์
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่ 22
  ส่ง URL ของ VDO

 23. ชื่อ-นามสกุล ภากร หนูเนียม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 11
  VDO

 24. นางสาว กรณิกา แก้วเอี่ยม ชั้น 5/1 เลขที่ 24

 25. นางสาวทิฆัมพร ทองลบ
  ชั้น.5/1 เลขที่ 28
  VDO :

 26. ชื่อ-นามสกุล เขมวัฒน์ ทิพย์จ้อย
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  ส่ง URLของ VDO

 27. นางสาวชลธิชาเรืองฤทธิ์
  ม.5/1 เลขที่19
  ส่ง VDO :

 28. นางสาวอรวรรยา ย่านส้ม
  ชั้น ม.5/1เลขที่ 13

 29. นาย วทัญญู ทองแก้ว พูดว่า:

  นาย วทัญญู ทองแก้ว ชั้น 5/1 เลขที่ 5
  ส่ง VDO :

 30. ปรีดี สีขาว พูดว่า:

  ชื่อนายปรีดี สีขาว
  ชั่น ม.5/1 เลขที่ 4
  ส่ง VDO :

 31. wissanu11 พูดว่า:

  นาย วิษณุ ศรีจันทร์ดี
  ม.5/1 เลขที่6
  ส่งURL ของVDO ครับ

 32. นางสาวจุฑามาศ เทพแดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 15
  VDO :

 33. ชื่อ นาย ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1
  VDO :

 34. นางสาว วิลาศิณี แก้วดี
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 33
  VDO :

 35. นางสาว อุษา แก้วเมือง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 17
  VDO :

 36. นางสาวสุภาวิณี พบอาชา
  ชั้น ม.5/1 เลขที่36

 37. นางสาว สุถิตา ช่อเข็ม
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 16
  VDO :

 38. นางสาว ณัฐธิดา เผือกพงษ์ พูดว่า:

  นางสาว ณัฐธิดา เผือกพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27
  VDO:

ส่งความเห็นที่ นางสาว กรณิกา แก้วเอี่ยม ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s