คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง  Webpage  หน้าที่นักเรียนทำเป็น Web Gallery บรรยากาศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ามัดหมี่ โดยแยกตามสถานที่ ที่ไปร่วมกิจกรรม ลงใน Blog
ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน หรือ หัวหน้ากลุ่ม
1. งานแข่งเรือ  ต.พุคา  อ.บ้านหมี่
2.วัดพุน้อย  ตำบลชอนม่วง  อ.บ้านหมี่
3.งาน Open House ที่โรงเรียนปิยะบุตร์
4. งานอื่นๆๆที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจ

ให้ส่งครู
 โดยการนำ UR…  ในหน้า Web Gallery  มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
              ชื่อนามสกุล   ………….. (หัวหน้ากลุ่ม)
              ชั้น ม..….    ชื่อชิ้นงาน ………..
               ส่ง URL ………………
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30  มกราคม 2559

12 responses »

 1. ชื่อนามสกุล สุภาวิณี พบอาชา(กลุ่ม3)
  ชั้นม.6/1 ชื่อผลงาน กระเป๋าเก๋ไก๋สไตล์ผ้ามัดหมี่
  ส่งURL…
  https://suphawineee1997.wordpress.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B522558/361-2/

 2. wissanu11 พูดว่า:

  ชื่อ นาย วิษณุ ศรีจันทร์ดี
  ชั้น ม.6/1 ชื่อผลงาน Diary ผ้ามัดหมี่
  URL : https://wissanu11.wordpress.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-22558/
  %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95

 3. suchadachuanchuam พูดว่า:

  นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม
  ชั้น ม6/31 ชื่อสินค้า ผ้ามัดหมี่เดินได้
  URL:https://wordpress.com/page/suchadachuanchuam87.wordpress.com/493

 4. suchadachuanchuam พูดว่า:

  นางสาว สุชาดา ชื่นแช่ม
  ชั้น ม6/31 ชื่อสินค้า ผ้ามัดหมี่เดินได้
  URL:https://suchadachuanchuam87.wordpress.com/493-2/

 5. นางสาวพีรยา โพธิสุข (กลุ่ม 5)
  ชั้นม.6/1 ชื่อชิ้นงาน กระเป๋ามาการอง
  รายชื่อสมาชิก
  นางสาวเจนจิรา ปั้นเทียน
  นางสาวจุฑมาศ เทพแดง
  นางสางลลิตา ชีสังวรณ์
  นางสาวขนิษฐา อนนศรี
  นางสาวรสสุคนธ์ บุบผาชาติ
  ส่ง URL https://pheeraya.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-%E0%B8%A1-6/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s