คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากงานชิ้นที่ 1 เรื่อง ศาสนา
เปรียบเทียบที่นักเรียนนำเสนอผ่าน Blog  แล้ว(ที่เกีี่ยวกับ
*ความเป็นมา   *ศาสดา ,สาวก*หลักธรรม*พิธีกรรม
*หลักปฎิบัติ   *ศาสนสถานที่สำคัญ ) เลือกทำคนละ 2 เรื่อง
ในชุดเดียวกัน และสรุปเนื้อหาจากVDO แต่ละเรื่องๆละ
ไม่เกิน 5 บรรทัด   ทุกเรื่องต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนในห้อง
( ภายในวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2557
)

โดยการนำ  URL… มาแปะส่งครูที่ช่องความคิดเห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
ชื่อ-นามสกุล   …………..
ชั้น ………    เลขที่ ………..
ส่ง URLของ VDO  ศาสนา ………………เรื่อง   …………
อ้างอิง…………………….

(ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)

2 responses »

 1. นางสาว น้ำทิพย์ ชุบทอง พูดว่า:

  นางสาว น้ำทิพย์ ชุบทอง ม.6/3 เลขที่ 20
  1. ประวัติของศาสนาพราหมณ์
  บอกอินเดียได้แบ่งชนชั้นเป็น 4 วรรณะ ของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมี
  1.วรรณะพราหมณ์ เป็นวรรณะที่ติดต่อกับเทพเจ้า และได้เผยแผ่ศาสนามาที่เมืองพัทลุง
  2. วรรณะกษัตริย์
  3.ไวศยะ (แพศย์)
  4.ศูทร
  และบอกถึงการเผยแผ่ศาสนามาที่เมืองพัทลุง ตามแผนที่

  อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=iAyTb7uTvaQ


  2.พิธีกรรม
  พิธีของศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาที่ชลบุรีและมีการสำภาษณ์ ผู้ที่เชื่อของศาสนาพราหมณ์

  อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=yEqJmVYqYH0


  3.สถานสถิตแห่งทวยเทพ

  ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู ที่สถิตแห่งทวยเทพศูนย์กลางการประกอบกิจกร­รม พิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศูนย์รวมศรัทธาของชาวฮินดูไทยและชาวจีนผู้­เลื่อมใสศรัทธา

  อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=oI6MIqjDupA

 2. นางสาว วิชุดา สอนศรี พูดว่า:

  นางสาว วิชุดา สอนศรี ม. 6/3 เลขที่ 15

  1.ศษสนาพราหมณ์-ฮินดู

  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า ”พราหมณ์” ต่อมาศาสนาได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ จนมาในช่วงพุทธ เนื่องจากเวลานั้นสังคมอินเดีย แตกแยกอย่างมากเนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่มีลักษณะเป็นกึ่งพหุเทวนิยม คือนิยมนับถือเทวดา พระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์ แม้แต่พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกสมัยแรก ๆ ก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์หรือเคยเกี่ยวข้องกับวรรณะพราหมณ์มาก่อน และในนิทานชาดก และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้า ก็มักจะมีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธและพราหมณ์ จึงมีอิทธิพลต่อกันและกัน

  2. พราหมณ์สายพัทลุง

  พราหมณ์บัว เป็นพราหมณ์สายพัทลุงท่านเดียวที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้
  พราหมณ์สายพัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์สายที่เคร่งครัดมากที่สุดสายหนึ่ง และยึดถือข้อวัตรประฎิบัติและประเพณีของพราหมณ์สายพัทลุงสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเคร่งครัดไม่เปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้พราหมณ์สายพัทลุงเหลือเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้น คือ พ่อพราหมณ์บัว ซึ้งตอนนี้ท่านอายุ 80 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงดี ท่านยังสามารถเป่าสังข์ได้เป็นเวลานานโดยที่ท่านไม่เหนื่อยหรือหอบเลย

  3.ชาวฮินดูล้างบาป ในแม่น้ำคงคา

  ชาวฮินดูหลายล้านคนได้เดินทางไปยังเมืองอัลลาฮาบัด ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมพิธีกุมภะ เมลา หรือพิธีล้างบาปในแม่น้ำคงคาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดในวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นพิธีทางศาสนาครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
  พิธีล้างบาป ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 12 ปี ถือเป็นพิธีที่มีการรวมตัวของประชาชนมากที่สุดในโลก ในระหว่าง 55 วันของพิธีครั้งนี้โดยชาวฮินดูนับถือแม่น้ำคงคาว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลชีวิต ส่วนใหญ่จะดำลงไปในแม่น้ำ บางคนดื่มน้ำในแม่น้ำและเก็บน้ำใส่ขวดกลับไปเป็นสิ่งมงคล ชายชราคนหนึ่งอธิบายว่า ผู้อธิษฐานกับแม่น้ำคงคา จะได้สมดังความปรารถนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s