กิจกรรมงานกลุ่ม
*ให้นักเรียน ม.6 แต่ละห้อง รวมกลุ่ม แล้วมาจับฉลากเลือกหัวข้อ ที่่กำหนด
   ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  / ศาสนาพุทธ /ศาสนาคริสต์  /ศาสนาอิสลาม /ศาสนาซิกข์
* แต่ละกลุ่ม
สืบค้น  ศึกษา  รวบรวมเนื้อหาและนำเสนอ โดยผ่าน ฺBlog ของตนเอง

* นำเสนอ Blog และสรุปเนื้อหา หน้าชั้นเรียน  ตามกำหนดเวลา (พฤศจิกายน – ธันวาคม)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s