จากที่ได้ศึกษา และนำเสนอเนื้อหาองค์การความร่วมมทอทางเศรษฐกืจ
หน้าชั้นเรียนแล้ว  ให้นักเรียนทำข้อสอบ  ตามระดับชั้นของตนเอง
ให้ เวลาถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม  2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s