คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  จากงานชิ้นที่ 1 เรื่อง ศาสนาที่นักเรียน
นำเสนอผ่าน Blog  แล้วคนละ  1  เรื่อง โดยการนำ
URL  … มาแปะส่งครูที่ช่องความคิด   เห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                    ชั้น ………    เลขที่ ………..

                                    ส่ง URLของ VDO  เรื่อง   ………………

(ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)

4 responses »

 1. pbs8444 พูดว่า:

  น.ส.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์
  ชั้น ม6/4 เลขที่ 13

  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ศาสนาคริสต์

 2. pbs8031 พูดว่า:

  นาย พงศธร สามงามเหล็ก
  ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 4
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู)

 3. dew8028 พูดว่า:

  นาย บรรยง ก้อนมะนี
  ชั้น ม 6/4 เลขที่ 3
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ศาสนาพุทธ

 4. pbs8136 พูดว่า:

  นายณัฐตพล บุญครอบ
  เลขที่ 6ชั้น ม.
  ส่ง URLของ VDO เรื่องศาสนาคริสต์

ส่งความเห็นที่ pbs8136 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s