คำสั่ง  ให้นักเรียนม.6 แต่ละห้อง สรุปงาน ศาสนาเปรียบเทียบ  ที่นักเรียน
จับฉลากได้และนำเสนอหน้าชั้นเรียนไปแล้ว(ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  /
ศาสนาพุทธ /ศาสนาคริสต์  /ศาสนาอิสลาม /ศาสนาซิกข์)

1. ให้ทุกกลุ่มเลือก  Blog ของสมาชิกในกลุ่ม เพียง 1คน แล้วช่วยกัน
สืบค้น  ศึกษา  รวบรวมเนื้อหาตามหัวข้อ ( การกำเนิดศาสนา/ ศาสดา /
สาวก/หลักธรรม /นิกายที่สำคัญ /พิธีกรรม /หลักปฎิบัติ  /ศาสนสถานที่สำคัญ )
โดยเปิดหน้าใหม่ /ภาคเรียนที่ 2-59
2. ช่วยกันสรุปเนื้อหา แล้วแทรก ภาพ / แผนที่ / VDO ที่เกีี่ยวข้องกับเนื้อหา
3. รายงาน สมาชิกที่รับผิดชอบแต่ละเรื่อง แล้วส่ง

โดยการนำ  URL  … มาแปะส่งครูที่ช่องความคิด   เห็นด้านล่าง
พิมพ์ตามตัวอย่าง
ชื่อ-นามสกุล   …………..
ชั้น ………    เลขที่ ………..
ส่ง  BLOG ของตัวแทนกลุ่ม  เรื่อง   ………………

(ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)
                         (ให้เวลาส่ง  10 – 19 ธันวาคม 2559)

4 responses »

  1. สุราพร พูดว่า:

    ชื่อ นางสาว สุราพร หนองเต่า
    ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
    ส่ง BLOG ของตัวแทนกลุ่ม เรื่อง ศาสนาพุทธ

    https://f3644.wordpress.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-2-59/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s