คำสัง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เข้าไปศึกษาเนื้อหาศาสนา ม.6 แล้วสรุปเป็น
Mapping ให้ชัดเจน  นำส่งใน thnaporn999@gmail.com
โดยรายงานสมาชิกกลุ่มให้เรียบร้อย

 

One response »

 1. thnaporn999 พูดว่า:

  สรุปผัง กลุ่มศาสนา ที่ส่งแล้ว

  1. กลุ่มศาสนาซิกข์ น.ส.ศุภมาศ ขันทอง / นส.วาสนา โพธิ์ทอง / น.ส.สุพรรณี บุญศรี

  น.ส.กนิษฐา โคมแก้ว / นายวงศ์กร กระตุดเงิน (11 พ.ย. 59)

  2. กลุ่มศาสนาคริสต์ นายณัฐพล มีมั่งคั่ง /น.ส.สุมิตรา เทียมคำ / น.ส.สุราพร หนองเต่า

  น.ส.เมธิณี โคสจันทร์ / น.ส.มณีวรรณ ไชยวงศ์ (12 พ.ย. 59)

  3. กลุ่มศาสนาพุทธ นายเกษม หนุนบุญ / น.ส.รัตนาภรณ์ แสงมณี /น.ส.รัตติยากร แซ่เช้า

  น.ส.รับขวัญ อินทรศร / น.ส.กนกวรรณ ตะพานแก้ว น.ส.อนันญา ทองช้อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s