คำสั่ง  ให้นักเรียนสรุปงาน ศาสนาเปรียบเทียบที่นักเรียนทำเป็น
งานกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียนไปแล้ว

1. ให้นักเรียนทำผ่าน  Blog ของตนเอง (โดยเปิดหน้าใหม่ /
ภาคเรียนที่ 2-57)

 2. เลือก VDO ที่เกีี่ยวกับ ( *ความเป็นมา  *ศาสดา ,สาวก
*หลักธรรม  *พิธีกรรม  *หลักปฎิบัติ  *ศาสนสถานที่สำคัญ )
 คนละ 3 เรื่อง  ส่งในชุดเดียวกัน

3. สรุปเนื้อหา จาก VDO แต่ละเรื่องๆ ละ ไม่เกิน 5 บรรทัด
(ให้เวลาทำ 20 – 24 มกราคม 2558)

ทุกเรื่องที่เลือกทำ  ต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนในห้อง

4 responses »

 1. bowamorntip พูดว่า:

  อาจารย์ค่ะน.ส อมรทิพย์ วิงประวัติ ชั้น ม.6/1 เลขที่35
  แก้บล็อกแล้วค่ะ
  https://bowamorntip.wordpress.com/

 2. krittayoch03 พูดว่า:

  อาจารย์ นายกฤตยชญ์ แสงทอง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3 แก้ไขบล็อกแล้วครับ

  https://krittayoch03.wordpress.com/

 3. นิรนาม พูดว่า:

  นางสาว กาญจนาพร แสงนวล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25 แก้ไขบล็อกแล้วค่ะ
  https://peamsangnual.wordpress.com

 4. jaeweaw07 พูดว่า:

  อาจารย์คะ ปานตะวันแก้ไขบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะ
  น.ส.ปานตะวัน มาตวังแสง เลขที่22 ม.6/1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s