คำสั่ง   1. ให้ศึกษา /สืบค้น /รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ ในBlog ของ                   นักเรียน   ตามหัวข้อที่นักเรียนจับฉลากได้
2. ตกแต่งBlog ให้น่าสนใจ /แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s