คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  ที่เกี่ยวกับ เรื่องที่นักเรียนนำเสนอ
กลุ่มงานภูมิศาสตร์  กลุ่มละ  1 หรือ 2  เรื่อง   โดยการนำ  
URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง  ความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อกลุ่ม ………….. 

                                    สมาชิก   …………….   ชั้น ม………..    

                                    ส่ง URLของ VDO  เรื่อง   ………………
                          (ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)

4 responses »

 1. นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง พูดว่า:

  ชื่อ กลุ่ม ธรณีภาค
  สมาชิก
  นาย นพพร แหลมทอง ม.6/3 เลขที่ 8
  นาย สุขสวัสดิ์ มะนาวหนาว ม.6/3 เลขที่ 11
  น.ส สุจิณา สิงหะ ม.6/3 เลขที่
  นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง ม.6/4 เลขที่ 2
  นาย ฤทธิรงศ์ วงศ์อุทัย ม.6/4 เลขที่
  น.ส ระวีวรรณ ถ้อนทอง ม.6/4 เลขที่
  น.ส จิตติมา พิมพาพร ม.6/4 เลขที่
  ส่ง URI เรื่อง การเปลี่ยนขอโลก http://www.youtube.com/watch?v=_zG2uY5ISFE

 2. นาย สรารักษ์ บุญธรรม พูดว่า:

  ชื่อกลุ่มชีวภาค
  สมาชิก
  1.นาย สรารักษ์ บุญธรรม ชั้น ม.6/4
  2.นาย ศิริศักดิ์ สิวินทา ชั้น ม.6/4
  3.นางสาว ปรียานุช ชมดง ชั้น ม.6/4
  4.นางสาว ศุภานัน เอี่ยมยิ่ง ชั้น ม.6/4
  5.นาย ภัททราวุฒิ พรรณสุชล ชั้น ม.6/3
  6.นาย ธารา พานทอง ชั้น ม.6/3
  7.นาย กิติศักดิ์ ทองคำ ชั้น ม.6/3
  8.นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์มี ชั้น ม.6/3
  ส่ง URL เรื่องปรากฏการณ์ทางชีวภาค

  ของสัตว์

 3. นาย คิมหันต์ พิมทอง พูดว่า:

  ชื่อ กลุ่ม บรรยากาศ (เพิ่มเติม)
  สมาชิก
  นาย คิมหันต์ พิมทอง ม.6/4
  นาย ประภากรณ์ ประภาสะวัต ม.6/4
  นาย พรชัย สุนทร ม.6/4
  น.ส. วราภรณ์ หอมขจร ม.6/3
  น.ส. กนกวรรณ ริวแพร ม.6/3
  นาย อนุวัฒน์ บุญตา ม.6/3
  นาย กฎษฎา ดาวโคกสูง ม.6/3
  นาย พุฒิพงศ์ มลแก้ว 6/3

  ส่ง url เรื่่อง พายุทอร์นาโด

 4. นาย ชัยวิวัฒน์ จิตรมา พูดว่า:

  ชื่อ กลุ่ม อุทกภาค
  สมาชิก
  นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา ม .6/3 เลขที่ 3
  นายปโชค ก้านคำ ม.6/3 เลขที่ 9
  นายอัคเดช คำเรืองบุญ ม.6/3 เลขที่ 6
  นายดนัย สิงห์กร ม.6/4 เลขที่ 1
  นายณชพล เป่าบ้านเศร้า ม.6/4 เลขที่
  น.ส นฤมล ม่วงสนธ์ ม.6/3 เลขที่ 14
  น.ส วราภรรณ์ ชื่นแช่ม ม.6/4 เลขที่

  น้ำท่วมที่ลพบุรี

  ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลง

  การสึนามิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s