คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก VDO  ที่เกี่ยวข้องกับการติว แนวข้อสอบของหน่วยงานต่างๆ  คนละ 1 เรื่อง  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่นักเรียนแบ่งกลุ่มงานไว้ โดยการนำ URL … มาแปะส่งครู    ที่ช่อง ความคิดเห็นด้านล่าง
                              พิมพ์ตามตัวอย่าง
                                          ชื่อ-นามสกุล …………..
                                          ชั้น ม. ……… เลขที่ ……….. 
                                          ส่ง URLของ VDO เรื่อง ………………

                     (ให้คลิกเลือก แบ่งปัน /เลือก/เลือกลิงค์แบบยาว/copy URLส่งได้เลยจ้า)

28 responses »

 1. นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี พูดว่า:

  นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
  VDO เรื่อง ภูมิศาสตร์

 2. นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี พูดว่า:

  ายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
  VDO เรื่อง ภูมิศาสตร์(ต่อ)

 3. นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร พูดว่า:

  นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 4. นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 21
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์ (ส่งใหม่ค่ะ)

 5. นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 21
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเติมค่ะ)

 6. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธิติ โอภาสศิริ
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 7. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธิติ โอภาสศิริ
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์(เพิ่มเติม ค่ะ)

 8. นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 23
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 9. นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 23
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ( เพิ่มเติม )


 10. นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 23
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ( เพิ่มเติม )

 11. ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี กรอบมุข
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 24
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ศาสนา
  http://www.youtube.com/watchv=UVoPgn5sz6U&feature=related

 12. นางสาว กนกพร เผ่าบ้านฝาง
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 17
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์ 13. นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 14. นางสาววิกานดา หลักดี
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 15. นางสาว กนกพร เผ่าบ้านฝาง
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 16. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธิติ โอภาสศิริ
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์(เพิ่มเติม2 ค่ะ)

 17. นาย บุญธเรศ จันเทวา
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ภูมิศาสตร์

 18. นาย ไพบูลย์ โหมดมณี
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 5
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์

 19. นางสาวศุภษร วิเศษชาติ พูดว่า:

  นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ศาสนา

 20. นางสาว จิราพร พูลผกา ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 18
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์

 21. นางสาว จิราภา เศษภักดี ชั้นม. 6/1 เลขที่ 8
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์

 22. ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี กรอบมุข
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่24
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ศาสนา


 23. นางสาว ศรสวรรค์ บุญสุวรรณ์ ชั้นม.6/1 เลขที่16
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์

 24. นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์(เพิ่มค่ะ)

 25. นางสาว ฤทัยทิพย์ แก่นเสา ชั้นม.6/1 เลขที่ 25
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์

 26. นิชาภา สมัครการ พูดว่า:

  นางสาว นิชาภา สมัครการ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง ศาสนา

 27. นางสาว สุพรรษา ถิ่นสูง
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 28. นางสาว อรวรรณ วิมลทอง
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11
  ส่ง URL ของ VDO เรื่อง หน้าที่พลเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s