คำสั่ง ให้นักเรียนเลือก ข้อสอบ O-net ที่เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้สังคมฯ (สาระหน้าที่ฯ/สาระพระพุทธศาสนา/สาระภูมิศาสตร์/สาระประวัติศาสตร์/สาระเศรษฐศาสตร์) คนละ 1 ฉบับ   (อย่างน้อย 50- 100 ข้อ)   พร้อมเฉลย ไม่ต้องส่งแยกห้อง และข้อสอบไม่ซ้ำกัน 
โดยการนำ URL … มาแปะส่งครูที่ช่อง ความคิดเห็นด้านล่าง 
               พิมพ์ตามตัวอย่าง 
                           ขื่อ………………….
                           ชั้น ม……….. 
                           ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net  สาระการเรียนรุ้ …………….
                           เรื่อง ……………… 
 
         

74 responses »

 1. นายพิชชา ชัยมงคล พูดว่า:

  นายพิชชา ชัยมงคล ม 6/3 เลขที่ 4

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

 2. นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา พูดว่า:

  นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา ม .6/3 เลขที่ 3

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://www.vcharkarn.com/vcafe/183521

 3. นายอัคเดช คำเรืองบูญ พูดว่า:

  นายอัคเดช คำเรืองบุญ ม. 6/3 เลขที่ 6

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://www.uinthai.net/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/819-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99

  http://www.uinthai.net/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/818-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C2

  http://www.uinthai.net/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/817-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

 4. นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร พูดว่า:

  นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://www.uinthai.net/index.php/แบบฝึกหัด-ศ-จุลภาค/817-แบบทดสอบ-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

  http://www.uinthai.net/index.php/แบบฝึกหัด-ศ-จุลภาค/819-แบบทดสอบ-อุปสงค์และอุปทาน

 5. นาย กษิดิศ สารีคำ พูดว่า:

  นาย กษิดิศ สารีคำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  ส่ง ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา เเละวัฒนธรรม
  เรื่อง ภูมิศาสตร์

  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 6. นางสาว ธิติ โอภาสศิริ พูดว่า:

  ขื่อนางสาว ธิติ โอภาสศิริ.
  ชั้น ม 6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกาาศาสนาเเละวัฒนธรรม.
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 7. นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ พูดว่า:

  นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-7/no10/test01/index.html
  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-7/no18/test01/index.html

 8. นางสาว กนกพร เผ่าบ้านฝาง พูดว่า:

  นางสาว กนกพร เผ่าบ้านฝาง
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  http://mecon13.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

 9. นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ พูดว่า:

  นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  http://www.learners.in.th/blogs/posts/360365

 10. นาย นพพร แหลมทอง พูดว่า:

  นาย นพพร แหลมทอง ม. 6/3 เลขที่
  ข้อสอบ เรื่องศาสนา สอบโควต้า-o-net
  ให้คลิกที่
  ตัวอย่างข้อสอบพระพุทธ ม. 6
  http://chaiyanann.wordpress.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/

 11. นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร พูดว่า:

  นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม. 6/1 เลขที 22
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์

  Click to access b2e11e1b9030c180a860a8450d5eceff.pdf


  (ข้อสอบ O-net 52 ตั้งแต่ข้อ 41 – 60) เฉลยข้อสอบ http://forum.02dual.com/index.php?topic=178.0

 12. นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี พูดว่า:

  นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง แผนที่ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(ภูมิศาสตร์)
  http://www.kru-aoy.com/quiz/pre-posttest.htm

 13. นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองสุข พูดว่า:

  นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28
  ส่ง URL ของ ข้อสอบ O-Net สาระการเรียนรู็ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://blog.eduzones.com/chonlathep/78727

 14. นายไพบูลย์ โหมดมณี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 5
  ส่ง URL ของ ข้อสอบ O-Net สาระการเรียนรู็ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.stw.ac.th/stw/output/teacher/testonline/seraprapaonline/social43101.html

 15. นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร พูดว่า:

  นางสาวนงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22
  ส่งULR ของข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test1.htm
  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test1.htm
  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test5.htm

 16. นางสาวศุภษร วิเศษชาติ พูดว่า:

  นางสาวศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26
  ส่ง URL ของ ข้อสอบ O-Net สาระการเรียนรู็ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง พระพุทธศาสตร์
  http://blog.eduzones.com/12041991/15315
  http://tpsc.ac.th/social/?page_id=35

 17. ขื่อนางสาว จิราภา เศษภักดี
  ชั้น ม 6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกาาศาสนาเเละวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://school.obec.go.th/ysp/test/history/history5.html

 18. นิรนาม พูดว่า:

  นางสาวฤทัยทิพย์ แก่นเสา ชั้น ม.6 เลขที่ 25
  ส่ง URL ของ ข้อสอบ O-Net สาระการเรียนรู็ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.thaigoodview.com/node/75263
  http://www.thaigoodview.com/node/75667

 19. ชื่อ นางสาว จิราพร พูลผกา
  ชั้น ม.6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกาาศาสนาเเละวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.vcharkarn.com/exam/set/1463
  http://203.114.120.251/phayalae18/somsuk/test/4.html

 20. ชื่อ นางสาว จิราพร พูลผกา
  ชั้น ม.6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://203.114.120.251/phayalae18/somsuk/test/4.html

  http://www.vcharkarn.com/exam/set/1463

 21. ชื่อ นางสาว จิราพร พูลผกา ชั้น ม.6/1
  ส่ง URL ของ ข้อสอบ O-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.vcharkarn.com/exam/set/1463
  http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/16/test.html
  http://203.114.120.251/phayalae18/somsuk/test/5.html

 22. นางสาว จิราพร พูลผกา พูดว่า:

  ขื่อ นางสาว จิราพร พูลผกา
  ชั้น ม. 6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์

  Click to access 219.pdf


  Click to access 220.pdf

 23. ขื่อ นางสาว จิราพร พูลผกา
  ชั้น ม. 6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://mathayom.brr.ac.th/~usaa/test1.html

 24. ชื่อ นางสาว นิชาภา สมัครการ
  ชั้น ม.6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  เรื่อง พระพุทธศาสนา
  http://tpsc.ac.th/social/?page_id=35

 25. ฤทัยทิพย์ แก่นเสา ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 25
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=773

 26. นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง พูดว่า:

  นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง ชั้น ม6/4 เลขที่2
  ส่ง URL ข้อสอบ O-net
  เรื่อง ศาสนา

  Click to access m6-social-2551.pdf

 27. นาย พรชัย สุนทร พูดว่า:

  นาย พรชัย สุนทร ชั้่น ม.6/4 เลขที่7
  ส่ง URL ข้อสอบ O-net
  เรื่อง สาระ หน้าที่พลเมือง
  http://blog.eduzones.com/chonlathep/79256

 28. นาย ประภากรณ์ ประภาสะวัต พูดว่า:

  นาย ประภากรณ์ ประภาสะวัต ชั้น ม.6/4 เลขที่3
  ส่ง URL ข้อสอบ O-net
  เรื่อง ภูมิศาสตร์
  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 29. นางสาว ศุภานัน เอี่ยมยิ่ง พูดว่า:

  นางสาว ศุภานัน เอี่ยมยิ่ง ชั้น ม.6/4 เลขที่14
  ส่ง URL ข้อสอบ O-NET
  เรื่องหน้าที่พลเมือง
  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 30. นางสาว สุจิณณา สิงหะ พูดว่า:

  นางสาวสุจิณณา สิงหะ ชั้น ม6/3 เลขที่17
  ส่งURLข้อสอบ O-NET
  เรื่องหน้าที่พลเมือง

  Click to access social_onet.pdf

 31. นางสาววิกานดา หลักดี ม.6/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  นางสาววิกานดา หลักดี ม.6/1 เลขที่14
  ส่ง ข้อสอบ วิชาเศรษฐสาตร์
  http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/project/Economic_project/2552_Econ_All_Answers_and_Explanations.doc

 32. นางสาว สุพรรษา ถิ่นสูง พูดว่า:

  นางสาว สุพรรษา ถิ่นสูง ม.6/1 เลขที่ 27
  ส่งข้อสอบวิชา เศรษฐศาสตร์
  http://school.obec.go.th/kmhw_24/ntsocial1.html

 33. นาย ปโชด ก้ามคำ พูดว่า:

  นาย ปโชด ก้ามคำ ชั้นม.6/3 เลขที่9
  ส่ง ข้อสอบ O-NET
  เรื่อง สาระ ภูมิศาสตร์
  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 34. น.ส.อรวรรณ วิมลทอง ม.6/1 เลขที่ 11 พูดว่า:

  นางสาวอรวรรณ วิมลทอง ม.6/1 เลขที่ 11
  ส่ง ข้อสอบ
  เรื่อง หน้าที่พลเมือง
  http://www.vcharkarn.com/exam/set/2040

 35. นางสาวอรวรรณ วิมลทอง ชั้นม.6/1 เลขที่ 11
  ส่ง URL ข้อสอบ
  เรื่อง หน้าที่พลเมือง
  http://www.vcharkarn.com/exam/set/2040

 36. นาย สุขสวัสดิ์ มะนาวหวาน พูดว่า:

  นาย สุขสวัสดิ์ มะนาวหนาว ชั้น ม.6/3 เลขที่
  ส่ง URL ข้อสอบ O-ne
  เรื่อง สาระภูมิศาสตร์
  http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=1455

 37. นาย สรารักษ์ บุญธรรม ม.6/4 พูดว่า:

  นาย สรารักษ์ บุญธรรม
  ชั้นม.6/4
  ส่งurl ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง
  http://www.davance.com/entrance/pre_ent_soc.html

 38. นาย คิมหันต์ พิมทอง พูดว่า:

  นาย คิมหันต์ พิมทอง ม.6/4 เลขที่9
  ส่ง URL ข้อสอบ
  เรื่อง สาระศาสนา
  อัตนัย
  http://blog.eduzones.com/12041991/18506
  ปรนัย
  http://blog.eduzones.com/12041991/15315

 39. นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง พูดว่า:

  นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง ม.6/4 เลขที่2
  ส่ง URL ข้อสอบ
  เรื่อง ศาสนา
  ข้อสอบ

  Click to access 68c9bebd68a903dfb244a706c88c9dd6.pdf


  เฉลย
  http://forum.02dual.com/index.php?topic=655.0

 40. Arnuphap Taweekoon พูดว่า:

  ชื่อ นายอานุภาพ ทวีคูณ
  ชั้น ม.6/2
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

  Click to access 68c9bebd68a903dfb244a706c88c9dd6.pdf

 41. Arnuphap Taweekoon พูดว่า:

  ความเห็นของคุณกำลังรอตรวจสอบ
  กุมภาพันธ์ 8, 2012 ที่ 8:33 am
  ชื่อ นายอานุภาพ ทวีคูณ
  ชั้น ม.6/2
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

  Click to access 68c9bebd68a903dfb244a706c88c9dd6.pdf

  เฉลย

 42. นายบุญธเรศ จันเทวา พูดว่า:

  ชื่อ นายบุญธเรศ จันเทวา
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  http://www.thaigoodview.com/library/exam/o-net/2552/m6social2552.pdf(ปี ๕ภ)
  http://www.thaigoodview.com/node/122239 (เฉลยข้อสอบ)

 43. นายพุฒิพงศื มลแก้ว พูดว่า:

  นาย พุฒิพงศ์ มลแก้ว ม. 6/3 เลขที่ 5

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://www.azizstan.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:-onet-52-2551&catid=131:o-net-i-net-gatpat-admission

 44. นางสาว สุจิณณา สิงหะ พูดว่า:

  นางสาว สุจิณณา สิงหะ
  ชั้นม.6/3 เลขที่16
  ส่งurl ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง

  Click to access 130387205630804.pdf

 45. นาย กิตติศักดิ์ ทองคำ พูดว่า:

  นาย กิตติศักดิ์ ทองคำ
  ชั้นม.6/3 เลขที่10
  ส่งurl ข้อสอบ สาระหน้าที่พลเมือง
  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=63d061dceb45a967

 46. นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา พูดว่า:

  นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา ม .6/3 เลขที่ 3

  ส่งurl
  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์
  ให้กดที่ show all questions ทำเสร็จให้
  กดคำว่าต่อไป

  http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/1096/social%201.htm

 47. นายนพพร แหลมทอง พูดว่า:

  นาย นพพร แหลมทอง ม. 6/3 เลขที่
  ข้อสอบ เรื่องศาสนา สอบโควต้า-o-net

  http://chaiyanann.files.wordpress.com/2011/06/e0b895e0b8b1e0b8a7e0b8ade0b8a2e0b988e0b8b2e0b887e0b882e0b989e0b8ade0b8aae0b8ade0b89ae0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b8e0b897e0b898-e0b8a1.doc

 48. นายอัคเดช คำเรืองบูญ พูดว่า:

  นายอัคเดช คำเรืองบุญ ม. 6/3 เลขที่ 6

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์
  http://ecosaritsak.blogspot.com/2009/09/2.html

  http://ecosaritsak.blogspot.com/2009/09/1.html

 49. ชื่อ นางสาว สิริลักษณ์ จันทร์มี ม.6/3 เลขที่ 15
  ข้อสอบ เรื่อง ประวัติศาตร์

 50. นางสาว สิริลักษณ์ จัทร์มี พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สิริลักษณ์ จัทร์มี ม.6/3 เลขที่ 15
  แนวข้อสอบสาระ ประวัติศาตร์
  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 51. นางสาว นฤมล พ่วงสนธ์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว นฤมล พ่วงสนธ์ ม.6/3 เลขที่14
  แนวข้อสอบสาระ ประวัติศาตร์
  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=63d061dceb45a967

 52. นางสาว วราภรณ์ หอมขจร พูดว่า:

  ชื่อวราภรณ์ หอมขจร ม.6/3 เลขที่ 17
  แนวข้อสอบสาระพุทธศาสนา

  Click to access 68c9bebd68a903dfb244a706c88c9dd6.pdf

 53. นางสาว กนกวรรณ ริ้วแพร พูดว่า:

  นางสาว กนกวรรณ ริ้วแพร ม.6/3 เลขที่ 13
  แนวข้อสอบสาระ ศาสนา
  http://tpsc.ac.th/social/?page_id=35

 54. นายพิชชา ชัยมงคล พูดว่า:

  ครั้งสอง
  นายพิชชา ชัยมงคล ม 6/3 เลขที่ 4

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  Click to access somporn1.pdf

  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test1.htm

 55. นายพิชชา ชัยมงคล พูดว่า:

  ครั้งสอง
  นายพิชชา ชัยมงคล ม 6/3 เลขที่ 4

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test1.htm

  Click to access somporn1.pdf

 56. นายพิชชา ชัยมงคล พูดว่า:

  นายพิชชา ชัยมงคล ม 6/3 เลขที่ 4

  ข้อสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์

  Click to access somporn1.pdf

  http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/test1.htm

 57. นางสาว ปรียานุช ชนดง พูดว่า:

  นางสาว ปรียานุช ชมดง เลขที่11 ม.6/4
  ส่ง URL ข้อสอบ o-net
  เรื่อง สาระหน้าที่พลเมือง
  http://c23team.blogspot.com/2010/02/2.html

 58. นายอนุวัฒน์ บุญตา พูดว่า:

  นายอนุวัฒน์ บุญตา ม 6/3 เลขที่ 12
  แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์

  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 59. นายอนุวัฒน์ บุญตา พูดว่า:

  นายอนุวัฒน์ บุญตา ม 6/3 เลขที่ 12
  แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์

  http://www.bothong.ac.th/Geography05/pertests.html
  http://school.obec.go.th/ysp/test/geography/test3.html

 60. นางสาวยุวดี กรอบมุข พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวยุวดี กรอบมุข
  ชั้น ม.6/
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษา
  เรื่อง ศาสนา
  http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-4/no39/test01/index.html
  http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-4/no21/test01/test01.html
  http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-4/no19/test01/index.html

 61. ขื่อ นางสาว จิราภา เศษภักดี
  ชั้น ม. 6/1
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
  เรื่อง ประวัติศาสตร์
  http://www.thaigoodview.com/node/75263

 62. ขื่อ นาย อุกฤษฏ์ รักษ์พุก
  ชั้น ม. 6/2
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง รวมเนื้อหา

  Click to access social_onet.pdf

 63. ชื่อ นายบุญธเรศ จันเทวา
  ชั้น ม. ๖/๑
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  http://www.thaigoodview.com/library/exam/o-net/2552/m6social2552.pdf (ปี ๕๓)
  http://www.thaigoodview.com/node/122239 (เฉลยข้อสอบ)

 64. ชื่อ นายศักรินทร์ นรสิงห์
  ชั้น ม. ๖/๒
  ส่ง URLของ ข้อสอบ o-net สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรื่อง ศาสนา

  http://www.thaigoodview.com/library/exam/o-net/2551/m6-social-2551.pdf ( ปี๕๑ )
  http://www.thaigoodview.com/node/38446 ( เฉลยข้อสอบ )

 65. ติวข้อสอบ วิชาสังคมฯ สาระหน้าที่พลเมือง
  http://blog.eduzones.com/chonlathep/79256

 66. นายพีรพงศ์ ศรีจันทร์ดี พูดว่า:

  ติวภูมิศาสตร์
  http://www.vcharkarn.com/exam/set/1088

 67. นาย ณัฐพงศ์ พราหมลอย ม6/1 เลขที่ 4 พูดว่า:

  ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา สาระ ประวัติศาสตร์
  http://www.thaigoodview.com/node/75263
  http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=796

 68. นาย ตามตะวัน ไตรธรร พูดว่า:

  นาย ตามตะวัน ไตรธรม
  ชั้น ม.6/2
  เรื่อง ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  http://www.davance.com/entrance/pretest_social.html

 69. น.ส.จิตติมา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  ชื่อ น.ส. จิตติมา พิมพาภรณ์
  ชั้นม.6/4
  ส่ง ข้อสอบ สาระการเรียนรู้ ส้งคมคึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 70. น.ส.จิตติมา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  ชื่อ จิตติมา พิมพาภรณ์
  ชั้น6/4
  ส่ง สังคมศึกษา

  http://www.davance.com/entrance/pre_ent_soc.html

 71. saowaluk Manobang พูดว่า:

  ชื่อ น.ส. เสาวลักษณ์ มโนบาง
  ชั้น ม.3/6
  ส่ง ข้อสอบ O-NET เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 72. saowaluk Manobang พูดว่า:

  ชื่อ น.ส. เสาวลักษณ์ มโนบาง
  ชั้น ม.3/6
  ส่ง ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  เรื่องของม.3 ทั้งหมด

ส่งความเห็นที่ นางสาว จิราพร พูลผกา ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s